Framtidsgruppen

Måleribranschen behöver bra chefer 

Ökat bostadsbyggande och allt tuffare produktionskrav ställer höga krav på chefer på alla nivåer i byggbranschen. Dessutom vill alla medarbetare ha en bra chef, men vad innebär det att vara en bra chef? Klart är att det finns mängder av krav på dig som chef, oavsett vilken befattning du har. Du ska besitta många olika kompetenser och förmågor - och kunna använda dig av dessa i den situation du är i just för tillfället.

Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen och vi satsar stort på att utveckla de som har ledande befattningar hos våra medlemsföretag. Vi vill utveckla dig som chef och i förlängningen bidra till att medlemsföretagens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. 

Två delprogram
Många av deltagarna i Framtidsgruppen har varit med under flera år och flera av dessa har gått vidare i karriären från arbetsledare till företagsledare. Detta tycker vi är jättekul! Samtidigt ansluter hela tiden nya deltagare till gruppens verksamhet. För att kunna se till båda dessa gruppers behov valde Måleriföretagen att under hösten 2016 prova ett nytt koncept för Framtidsgruppen - en satsning som visade sig vara mycket lyckad. Verksamheten innehåller numera två delprogram, ett Vd-program och ett arbetsledarprogram. 

Genom att erbjuda två olika delprogram hoppas vi kunna hitta ett innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Båda programmen genomförs parallellt, vid samma tillfälle, så att möjligheterna till erfarenhetsutbyte programmen emellan blir så stor som möjligt. 

Programinnehåll
Under vårmötet, den 21-22 mars ska vi fördjupa oss i vilka drivkrafter vi vill ska finnas för chef, medarbetare och kund i våra företag. Vi diskuterar om det är möjligt att på ett effektivt sätt styra kunden genom försäljningsprocessen och hur du coachar dina medarbetare mot goda resultat, oavsett om du är Vd eller arbetsledare.
Utbildningen består som vanligt både av inspirationsföreläsningar och workshops.

Inbjudan till vårens möte den 21-22 mars på Sånga-Säby utanför Stockholm >>
Sista anmälningsdag är den 24 februari.

Vd-programmet riktar sig till dig som är i företagsledande befattning eller liknande. Här kommer vi att fokusera på beslutsprocesser ur ett företagsstrategiskt perspektiv. Vi diskuterar samarbetet mellan företagsledning/Vd, ägare och styrelse. Vi fördjupar oss i vad du gör efter beslutet är fattat - hur får du saker att hända? Hur ska du mäta framgång och vilka nyckeltal kan du använda?

Arbetsledarprogrammet riktar sig till dig som är arbetsledare. Här kommer vi att bryta ner beslutsfattandet till den dagliga verksamheten och hur man kommunicerar med och coachar sina medarbetare. Vi diskuterar vad som krävs för att öka medarbetarnas tillit till dig som chef, olika sätt att mäta framgång samt hur man hanterar konflikter och misslyckanden. 


Om du själv eller någon kollega är intresserad av Framtidsgruppens möte och vill ha mer information ber vi dig kontakta Jonas Lindberg,
jonas.lindberg@maleriforetagen.se.