Nyheter

Senaste artiklar

12 konstverk ska målas upp i Göteborg – rösta på din favorit

Färg- och sysselsättningsprojektet Sätt färg på Göteborg, som är initierat av Måleriföretagen, har under våren arrangerat en konsttävling och nu har hela världen lämnat förslag. Hundratals bidrag från över 38 länder har lämnats in och nu är det upp till allmänheten att utse finalisterna. De 21 tävlingsbidrag med flest röster går till final. Där kommer en Göteborgs-jury att utse totalt 12 vinnare, varav 10 kommer få sin konst uppmålad av arbetslösa ungdomar från projektet. Syftet med projektet är att genom inspirerande och roliga målerievents rekrytera unga vuxna till måleribranschen. www.sattfargpa.se/gothenburgart21

2017-06-14

Nytt nummer av Målarmästaren ute nu!

Nu finns ett rykande färskt nummer av Målaremästaren ute för läsning. Emil Eriksson som laddar upp för yrkes-VM i måleri, Barnens Ö får nya färger och läs även vd:n Björn Hellmans tankar om avtalsförhandlingarna 2017. Du hittar senaste numret här.

2017-06-09

Pressmeddelande: Måleriföretagen tackar ja till medlarnas bud

Igår kväll lämnade medlarna på måleriområdet ett bud till parterna. Budet är i princip ett rent lönebud inom ramen för det så kallade märket men utan andra förändringar. Måleriföretagen väljer, trots avsaknaden av andra förändringar än lönevillkoren i kollektivavtalet, att tacka ja till medlarnas bud. Därmed är ett nytt treårigt kollektivavtal klart för måleribranschen.

2017-05-20

Pressmeddelande: Spegellockout från Måleriföretagen

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen varslar åter igen om spegellockout. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets andra varsel berör 16 hela företag och ytterligare 3 arbetsplatser över hela landet.

2017-05-17

Utvidgat varsel från Svenska Målareförbundet

Svenska Målareförbundet har i eftermiddag varslat om ytterligare stridsåtgärder, per den 29 maj. Vi på Måleriföretagen anser givetvis att det är anmärkningsvärt att Målareförbundet väljer att trappa upp konflikten mitt under det medlingsarbete som just nu pågår. Under morgondagen kommer vi att genomföra telefonmöten där vi informerar dig som medlem mer i detalj kring det nya varslet, information om tider för detta återkommer vi med imorgon. Varslet i sin helhet ser du i den bifogade filen.

2017-05-16

Måleriföretagens bud och Målareförbundets varsel om stridsåtgärder

Ta del av Måleriföretagens senaste bud och Målareförbundets varsel om stridsåtgärder Måleriföretagens bud.pdf Målareförbundets varsel om stridsåtgärder.pdf

2017-05-15

Medlare utsedda

Medlare Anders Forsberg och Inger Jonasdotter är nu utsedda och förordnade i målerikonflikten. De börjar sitt arbete nu på måndag den 15 maj.

2017-05-12

Pressmeddelande: Måleriföretagen spegellockoutar efter varsel från Målareförbundet

Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 maj klockan 10.00 . Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel berör minst 500 arbetsplatser och två hela företag som helt får stänga sin verksamhet.

2017-05-11

Pressmeddelande: Tanklöst varsel från Målareförbundet

Efter att ha förhandlat intensivt sedan den 18 april har Svenska Målareförbundet idag varslat om konflikt gällande måleriavtalet. Detta trots att Måleriföretagen redan tidigt i förhandlingarna släppt sitt yrkande om en arbetsgrupp avseende debitering av mätningsavgifter samt presenterat flertalet bud som ligger väl i linje med vad Målarförbundet vill ha. Målareförbundet väljer nu att rikta sitt varsel mot bl.a. Måleriföretagens yrkande om en mer flexibel arbetstidsförläggning, något som i själva verket skulle gynna medarbetarna.

2017-05-11

Målareförbundet säger upp måleriavtalet - och hotar med konflikt

Efter långa och intensiva förhandlingar med Svenska Målareförbundet presenterade Måleriföretagen igår kväll ännu ett bud gällande måleriavtalet. Trots att budet är väl avvägt, och innehåller en rad fördelar för Målareförbundets medlemmar, väljer Målareförbundet nu att säga upp det nuvarande avtalet. Målareförbundets agerande innebär att måleribranschen nu är ett steg närmare potentiell konflikt.

2017-05-07

Förhandling med Svenska Målareförbundet pågår

Måleriföretagen har ikväll överlämnat ett nytt bud, och vi inväntar förbundets svar på detta under morgondagen.

2017-05-06

Förhandlingar gällande måleriavtalet återupptas

Idag återupptar Måleriföretagen och Målareförbundet förhandlingarna rörande Måleriavtalet. Detta efter att parterna sedan i lördags haft paus i förhandlingarna.

2017-05-04

Nytt Byggavtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har idag träffat ett nytt avtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Det nya avtalet innehåller bland annat utökade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Parterna har kommit överens om en yrkesintroduktion och en ny praktikanställning för att underlätta för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen.

2017-05-04

Paus i förhandlingarna för måleriavtalet

Målareförbundet begärde idag paus i förhandlingarna med Måleriföretagen. Målareförbundet har också förkastat det bud som Måleriföretagen överlämnade under gårdagen. I nuläget finns inget bestämt datum för när förhandlingarna kommer att återupptas.

2017-04-29

Måleriföretagen överlämnar bud till Svenska Målareförbundet

Målareförbundet överlämnade sina yrkanden till oss den 9 februari. Vi på Måleriföretagen överlämnade våra huvudyrkanden den 22 februari. Parterna har sedan dess fört konstruktiva samtal om respektive organisations yrkanden och ståndpunkter i olika frågor

2017-04-28

Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år.

2017-04-12

LO måste ta ansvar för att märket håller

Hotell och restaurangfacket har idag varslat Visitas medlemsföretag om stridsåtgärder för att på så sätt tvinga till sig löneökningar utöver det märke som industrin satt. "Agerandet är helt oacceptabelt och utgör ett hot mot den svenska lönemodellen", säger Peter Jeppsson.

2017-04-06

Märket är satt i avtalsrörelsen

Idag har parterna inom industrin kommit överens om ett avtal. Därmed har de satt märket för årets avtalsrörelse. Det säger Svenskt Näringslivs vice VD Peter Jeppsson i en kommentar till dagens avtal.

2017-03-31

Krav på miljörapport

De stora byggbolagen ställer allt högre krav på miljörapportering från leverantörer. Det ställer i sin tur krav att underleverantörer har system och rutiner att tillhandahålla detta. Tillsammans med CircleK har en artikel skrivits som belyser situationen för stora kunder av drivmedel.

2017-03-30

AVTAL 17: Livspusslet - en viktig fråga för jämställdhet!

2017-års avtalsförhandlingar intensifieras nu. Fjolårets avtalsrörelse, som slutade i en stor konflikt, var inget som förde måleribranschen framåt. Ambitionen från oss på Måleriföretagen är därför att vi i år ska kunna genomföra ett antal nödvändiga förändringar i vårt kollektivavtal, som gynnar våra medlemmar såväl som måleribranschen i sin helhet.

2017-03-30