Region Väst

Region Väst omfattar Västra Götalands län och Hallands län. I regionen finns cirka 220 medlemsföretag.

Erling Zandfeld
Projektledare Region Väst, Skåne och Sydost

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

0770-93 9032