Avtal 2023

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår mer eller mindre samtidigt. Industrin är först ut att teckna kollektivavtal eftersom det är den sektor som har bäst möjligheter att träffa avtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Det här är avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2023 omfattar ca 450 kollektivavtal och ca 2,8 miljoner anställda. Bland dem ingår kollektivavtalen för Måleriföretagens medlemsföretag. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden, fack- och arbetsgivarorganisation. Förutom löner innehåller kollektivavtalen allmänna villkor som bland annat reglerar arbetstider, schemaläggning, ordningsregler mm och löper vanligtvis på viss tid, den vanliga löptiden har varit ett till tre år.

När ett kollektivavtal har löpt upphör fredsplikten. Ett fackförbund kan därför varsla om stridsåtgärder – exempelvis strejk – för att få igenom sina krav. Arbetsgivarna kan svara med lockout – utestängning från arbetsplatsen. Målet är alltid att förhandla fram nya avtal innan de gamla upphör. 

Tack vare kollektivavtalen skapar vi ordning och reda på arbetsmarknaden och vi får långsiktiga spelregler, något som är bra för både företag och anställda.


Stadgar Industriavtalet och "märket"


Bli medlem Måleriföretagens avtalsförhandlingar


Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se. Jouren har öppet alla vardagar mellan 08.00-16.00.