Industriavtalet och ”märket”

Industrins parter går alltid ut först i avtalsförhandlingarna, och det är de som sätter det så kallade ”märket”. Genom märket bestäms nivån för den totala kostnadsökningen samt avtalsperiodens längd. Industrins avtal löpte ut den 31 mars 2023.

Den 31 mars enades parterna inom industrin om tvåårigt avtal med en total ökning på 7,4 procent – varav 4,1 under det första året och 3,3 det andra året. Därmed är normen för löneökningar på svensk arbetsmarknad satt.

Industriavtalet kom till 1997 då parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan insåg att höga löneökningar ledde till att industrin och svenska företag tappade i konkurrenskraft, samtidigt som köpkraften minskade på grund av inflationen. Enkelt utryckt innebär industriavtalet att den konkurrensutsatta exportindustrin sätter löneökningsnivån för hela arbetsmarknaden. Under de 25 år som avtalet tillämpats har det bidragit till såväl konkurrenskraft för företagen som reallöneökningar för medarbetarna.

Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se. Jouren har öppet alla vardagar mellan 08.00-16.00.