Industriavtalet och ”märket”

Industrins parter går alltid ut först i avtalsförhandlingarna, och det är de som sätter det så kallade ”märket”. Genom märket bestäms nivån för den totala kostnadsökningen samt avtalsperiodens längd. Industrins avtal löper ut den 31 mars 2023.

Industriavtalet kom till 1997 då parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan insåg att höga löneökningar ledde till att industrin och svenska företag tappade i konkurrenskraft, samtidigt som köpkraften minskade på grund av inflationen. Enkelt utryckt innebär industriavtalet att den konkurrensutsatta exportindustrin sätter löneökningsnivån för hela arbetsmarknaden. Under de 25 år som avtalet tillämpats har det bidragit till såväl konkurrenskraft för företagen som reallöneökningar för medarbetarna.

Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se alla vardagar mellan 08.00-16.00.