Senaste nytt - Avtal 2023

2023-06-19

Ny tillfällig innebörd av § 2 i Måleriavtalet

2023-06-19

Svenska Målareförbundet återkallar sympativarsel

2023-06-16

Svenska Målareförbundet varslar om sympatiåtgärder för Kommunal

2023-05-23

Information om nya Måleriavtalet och Tjänstemannaavtalet samt årets lönerevision

2023-05-19

Nya Måleriavtalet – läs mer om innehållet

2023-05-18

Nytt avtal för måleribranschen klart – det nya avtalet ligger inom ramen för ”märket” med löneökningar på 7,4 procent under 24 månader

2023-05-16

Lägesrapport: Avtal 2023

2023-05-16

Byggnads varslar om sympatiåtgärder

2023-05-16

Fastighets varslar om sympatiåtgärder

2023-05-16

Elektrikerna varslar om sympatiåtgärder

2023-05-15

Förhandlingar pågår med Svenska Målareförbundet

2023-05-12

Byggnads varslar om stridsåtgärder mot Installatörsföretagen

2023-05-12

Målarnas varsel den 12 maj

2023-05-11

Svenska Målareförbundet säger nej till hemställan

2023-05-10

Tidningen näringslivet - Måleriföretagen varslar om spegellockout

2023-05-09

Tips vid tillämpningen av Tjänstemannavtalet

2023-05-09

Information om det nya Tjänstemannaavtalet

2023-05-09

Nytt Tjänstemannaavtal på plats

2023-05-08

Avtalslöst tillstånd - från och med 10 maj 2023

2023-05-05

Måleriföretagen varslar om spegellockout som svar på Svenska Målareförbundets varsel

2023-05-04

Medlare utsedda i konflikten mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet

2023-05-03

Målarnas varsel den 3 maj

2023-05-03

Målarna varslar om strejk - 22 arbetsplatser på medlemsföretag hos Måleriföretagen är drabbade

2023-05-01

Uppdatering gällande Avtal 2023

2023-04-27

Avtalsförhandlingarna pågår

2023-04-02

Industrins parter överens om tvåårigt avtal

2023-03-16

Måleriföretagen har växlat yrkanden med Svenska Målareförbundet

2023-02-22

Måleriföretagen har växlat yrkanden med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer

Jouren för arbetsrättsliga frågor

Du når jouren för arbetsrättsliga frågor på 010-484 95 90 eller jouren@maleriforetagen.se. Jouren har öppet alla vardagar mellan 08.00-16.00.