Avtal 2016

Måleriföretagen vill ha ett flexibelt avtal där medarbetarna sätts i centrum och företagets egna förutsättningar styr hur avtalet tillämpas. Målet är lönsamma företag och trygga nöjda medarbetare!

Nu anordnar vi informationsträffar om det nya avtalet för våra medlemmar runt om i landet, läs mer här om tid och plats >>

2016-06-10
Fastighetsanställdas Förbund och SEKO har idag träffat avtal. I och med detta har Svenska Målareförbundet återkallat sitt varsel om sympatiåtgärder som överlämnades till Måleriföretagen i onsdags. 

2016-06-08
Varsel om sympatiåtgärder

2016-05-27
Kollektivavtal Måleriyrket 2016-2017
Servicearbetaravtalet 2016-2017

Nya utgående löner from 1 maj 2016-30 april 2017. Obs! Garantilönen vid ackord blir 159 kr.

Lönetablå Målare 1 maj 2016 - 30 april 2017

2016-04-28
Vi har idag tecknat avtal med tjänstemannaförbunden, Unionen Ledarna och Sveriges Ingenjörer. 

2016-04-26
Det nya avtalet i korthet

2016-04-25
Dessa yrkanden från Målareförbundet blockerades under avtalsrörelsen

2016-04-22
Strejken över i måleribranschen – nytt måleriavtal tecknat 
Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet har efter ytterligare medling kommit överens om ett nytt 13-månaders avtal. Den pågående strejken upphör därmed omedelbart. Avtalsvärdet är 2.2 procent på 12 månader och uppräknas om 2.38 procent på 13 månader.
Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

Medlarbud 3

Måleriföretagens förslag till nytt kollektivavtal 21 april

2016-04-22
Vi har mottagit ett tredje medlarbud. Vi skall lämna vårt svar kl 15.45 idag.

2016-04-22
Måleriföretagen är angelägna att hitta en överenskommelse för måleribranschen och få ett slut på rådande konflikt. Vi har därför kallat in medlarna igen och träffar dem 12.15 idag.

2016-04-22
Målareförbundet vägrar medlarbudet igen – utvidgad strejk bryter ut
Efter att ha förhandlat hela natten sa Måleriföretagen tidigt imorse ja till medlarnas bud. Målareförbundet sa åter igen nej. Det innebär att den utvidgade strejken nu bryter ut.
Läs hela pressmeddelandet här >>

2016-04-21
Medlare kopplas in efter strandade förhandlingar
Förhandlingarna mellan Måleriföretagen och Målareförbundet har återigen havererat. Måleriföretagen har nu vänt sig till Medlingsinstitutet för att få till en överenskommelse så snart som möjligt. Imorgon går ytterligare 600 målare ut i strejk och 19 hela företag förhindras helt från att bedriva verksamhet. 

Läs hela pressmeddelandet här >>


2016-04-21

Vid 14-tiden idag överlämnade vi ett avtalsförslag till Svenska Målareförbundet. Nu avvaktar vi deras svar. Vår förhoppning är att vi snart ska kunna skriva under ett avtal, och på det viset avbryta alla konfliktåtgärder.

2016-04-21
Intensivt förhandlingsarbete pågår. Vi arbetar nu hårt för att komma fram till en överenskommelse som bägge parter kan acceptera. Vi gör allt vi kan för att undvika att den uttökade strejken ska bryta ut imorgon.

2016-04-21
Förhandlingarna med Svenska Målareförbundet fortsätter idag kl. 08.00.

2016-04-20
Förhandlingarna med Svenska Målareförbundet fortsätter under kvällen.

2016-04-20
Idag är stora förhandlingsdelegationen på plats i Stockholm. Vi fortsätter förhandlingarna med Svenska Målareförbundet kl 13.00 idag.

2016-04-19
Måleriföretagens kommentar till sympativarsel från 6F
Seko, Byggnads och Elektrikerna har idag varslat om sympatiåtgärder till stöd för Svenska Målareförbundet. Stridsåtgärderna träder i kraft från den 29 april om
parterna inom måleri inte kommit till en överenskommelse innan dess. Den pågående strejken inom måleri riskerar nu att utvidgas till en konflikt inom
flera branscher.
Läs hela pressmeddelandet här

2016-04-19
Förhandlingarna mellan Målareförbundet och Måleriföretagen fortsätter idag. Bägge parter har kallat in sina förhandlingsdelegationer till imorgon.

2016-04-18
Klockan 13.00 idag träffar vår förhandlingsledning Svenska Målareförbundet för att återuppta diskussionerna rörande måleriavtalet.

2016-04-18
Måleriföretagen välkomnar tecknat Byggavtal
Att Sveriges Byggindustrier och Byggnads igår kom överens om ett nytt byggavtal är en framgång för hela byggbranschen. Måleriföretagen ser mycket positivt på att parterna har kommit fram till en lösning och att avtalet landade på industrins märke om 2, 2 procent.
Läs hela pressmeddelandet här

2016-04-14
Parterna står idag långt ifrån varandra. Svenska Målareförbundet propagerar högljutt om att Måleriföretagen säger nej. Detta är inte sant. Vi  vill därför tydliggöra vårt ställningstagande till de frågor som varit aktuella i medlarförhandlingarna.
Måleriföretagens ställningstagande - Aktuella frågor för Avtal 16

2016-04-13
Måleriföretagen spegellockoutar efter ytterligare strejkvarsel
Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 22 april klockan 05.00. Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets nya stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad. Målareförbundets varsel omfattar berör minst 440 målare och 14 hela företag som helt får stänga sin verksamhet.  
Ta del av varsel om spegellockout i sin helhet här

Bilaga A varsel 22 mars

Bilaga B varsel 11 april

 

2016-04-13
Ta del av det medlarbud som Medlingsinstitutet lämnade den 7 april. Vi sa ja till medlarnas bud medan Målareförbundet sa nej. >>

2016-04-12
Kommentar från Måleriföretagen till varsel om sympatiåtgärder från Syndikalisterna
Syndikalisterna i Stockholm har varslat om sympatiåtgärder i den pågående konflikten mellan Målareförbundet och Måleriföretagen.
Läs hela pressmeddelandet här >>

2016-04-12
Sveriges Byggindustrier varslar om skyddsåtgärder mot Byggnads storstrejk
Igår påbörjade Byggnads en strejk som direkt och indirekt berör 525 arbetsplatser och 9700 byggnadsarbetare i ett första skede. För att skydda Sveriges Byggindustriers medlemsföretag varslas idag om skyddslockout på Byggavtalets område avseende Byggnads medlemmar som är anställda i medlemsföretag som direkt eller indirekt är påverkas av Byggnads strejk.
Läs hela pressmeddelandet från Sveriges Byggindustrier här >>

2016-04-11
Nu kastar Byggnads in Sverige i en storstrejk
Byggnads har idag sagt nej till medlarnas nya bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier om ett nytt Byggavtal. Därmed har de sagt nej till två medlarbud som Sveriges Byggindustrier har varit beredda att godta.

Läs hela pressmeddelandet från Sveriges Byggindustrier här >>

2016-04-11
Utökade stridsåtgärder från Målerförbundet
Målareförbundet har idag meddelat att man utökar sina stridsåtgärder och varslar ytterligare 14 hela företag. Varslet träder i kraft den 22 april kl 05:00. Målareförbundet har också begärt sympatiåtgärder från de fackförbund som ingår i 6F.
Se pressmeddelandet i sin helhet 

Varsel om stridsåtgärder och lista över uttangan företag 

2016-04-10

Byggnads förkastade bud
Byggnads har sagt nej till medlarnas bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier (BI) om ett nytt Byggavtal.Det var på lördagen som medlarna lade fram ett bud som skulle antas eller förkastas i sin helhet.
Läs mer här >>

2016-04-08
Debattartikel: Målarna strejkar för att spräcka märket
Svenska Målareförbundet är det fackförbund som sett till antal medlemmar näst oftast varslar om stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Årets avtalsrörelse är tyvärr inget undantag. Målareförbundet hotade tidigt med att ta ut sina medlemmar i strejk för att försöka tvinga igenom sina orimliga krav. Konflikten är nu ett faktum. Detta är inget annat än ett grovt missbruk av konfliktvapnet.

Läs hela debattartikeln här >>

2016-04-07
Facket förkastar medlarbud – strejk i måleribranschen imorgon
Måleriföretagen accepterade ikväll medlarnas bud. Målareförbundet sa däremot nej. Facket fortsätter hävda att Måleriföretagen genom sitt yrkande vill slå mot ackordet som lönesystem. Detta innebär att den strejk som facket tidigare har varslat om bryter ut imorgon klockan 05.00.

Läs hela pressmeddelandet här >>

Information till dig som omfattas av strejk och lockout >>


2016-04-07
Medlarbud mottaget
Medlingsförhandligarna pågår fortfarande. Vi har idag mottagit ett medlarbud och återkommer med mer information när parterna har tagit ställning till detta. Vi ska svara medlarna tidigast kl 17.00 idag. Målareförbundets strejkvarsel och Måleriföretagens varsel om lockout kvarstår fortfarande och vi ber er därför följa utvecklingen på vår webbplats. Om du som medlem har frågor som berör varslet, tveka inte att kontakta vår telefonrådgivning på 0770-93 90 90.   

2016-04-06
Pressmeddelande: Målareförbundet går till strejk på falska grunder
Svenska Målareförbundet hotar med strejk på fredag - om inte Måleriföretagen backar från sitt yrkande. Fackförbundet påstår i förklaringen till sitt strejkvarsel att Måleriföretagen genom sitt yrkande attackerar ackordet som lönesystem. Detta är inte sant. Måleriföretagens enda yrkande handlar om hur debiteringen av mätningsavgiften ska gå till.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

För mer information om tvingande mätningsavgifter i måleribranschen, ta del av vår promemoria
"Varför vill målarna strejka för obligatorisk mätningsavgift?"

2016-04-05
Byggnads drar tillbaka utvidgat varsel
Byggnads har återkallat sitt utvidgade varsel. I måndags varslade Byggnads om ytterligare stridsåtgärder mot Sveriges Byggindustrier. Åtgärderna skulle träda ikraft torsdagen den 14 april kl. 06.00 och omfattade åtta av NCC och Peabs arbetsplatser. Se bilagda listor på berörda arbetsplatser. 
Läs mer här >>

2016-04-04
Medling pågår 
Medlingsförhandlingar pågår mellan Måleriföretagen och Målareförbundet. Vi har under dagen träffat medlarna för fjärde gången. Nästa möte med medlarna äger rum imorgon.

2016-04-04
Ytterligare varsel från Byggnads
Byggnads har idag varslat Sveriges Byggindustrier om ytterligare stridsåtgärder. Åtgärderna träder ikraft torsdagen den 14 april kl. 06.00. (se bilagda listor på konfliktobjekt).  Byggnads har också sagt upp Byggavtalet med Sveriges Byggindustrier vilket innebär att avtalet upphör att gälla den 11 april 2016.

Byggnads varsel är riktat mot Sveriges Byggindustriers medlemmar men kan ge konsekvenser även för medlemsföretag i Måleriföretagen i Sverige som utför arbete på berörda arbetsplatser.

Lista över konfliktobjekt andra varslet >>

2016-04-04
Vanliga frågor och svar om strejk >>

2016-04-01
Märket är satt
Den konkurrensutsatta industrin har kommit överens om ett avtal på tolv månader med löneökningar på 2,2 procent, varav 0,2 procent är avsättning till delpension. Avtalsperioden omfattar tiden den 1 april 2016 t o m den 31 mars 2017.

2016-03-31
Ytterligare information kring varslet på Byggavtalet
Byggnads varsel är riktat mot Sveriges Byggindustriers medlemmar men kan ge konsekvenser även för medlemsföretag i Måleriföretagen i Sverige som utför arbete på berörda arbetsplatser (se bilagda listor på konfliktobjekt). 

Varslade konfliktåtgärder innebär arbetsnedläggelse för Byggnads medlemmar på angivna arbetsplatser och att arbetsuppgifterna samtidigt sätts i blockad vilket innebär att Byggnads vill hindra andra från att utföra dessa arbetsuppgifter. Måleriföretag som utför arbete på berörda arbetsplatser kan därför indirekt komma att hindras att utföra sina arbeten som UE.
Läs mer här >>

Varsel om stridsåtgärder Konfliktobjekt Byggnads
Varsel om stridsåtgärder Konfliktobjekt Byggnads_Rättelse

2016-03-30
Se vår webbsändning om det aktuella förhandlingsläget >>

2016-03-30
Byggnads varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier
Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

2016-03-23
Varsel om spegellockout på Måleriavtalets område den 8 april kl 12.00
Måleriföretagen har beslutat att varsla om spegellockout från den 8 april klockan 12.00 Spegellockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder med ett omfattande varsel om strejk och blockad.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs varslet om spegellockouten i sin helhet här >>

2016-03-22
Ansvarslöst varsel från Målareförbundet

Svenska Målareförbundet har idag varslat om stridsåtgärder. Den stridsfråga som låg till grund för uppsägning av avtalet är redan löst genom en överenskommelse mellan parterna, men Målareförbundet väljer nu istället att rikta sitt varsel mot Måleriföretagens yrkande.    

-  Att facket väljer att ta till stridsåtgärder är mycket beklagligt. Målareförbundet har dikterat villkoren genom den här avtalsrörelsen och deras strategi att förhandla genom hot är både oansvarigt och direkt kontraproduktivt. Att de väljer att ta till stridsåtgärder framför konstruktiv förhandling är skadligt för hela byggsektorn, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen.  

För att undvika strider har Måleriföretagen valt att endast presentera ett yrkande.   Måleriföretagen vill göra en förändring av kollektivavtalet som innebär att Målerifakta enbart ska ta betalt för de tjänster som utförs istället för som idag, när samtliga företag belastas oavsett om de använder mätningstjänster eller inte.

-  Enligt vår uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en hel bransch med kostnader för tjänster som man inte utnyttjar. Att facket tycker att detta är belägg för att varsla om stridsåtgärder är häpnadsväckande, säger Björn Hellman.  

Målareförbundet kräver också löneökningar om 3,2 procent. Utöver detta har de ytterligare krav som innebär en kostnadsökning på mer än 20 procent. Måleriföretagens bestämda uppfattning är att parterna ska respektera det utfall som industrisektorn sätter (märket) avseende kostnadsnivå och avtalsperiod.

- Vi är förundrade över Målareförbundets tillvägagångssätt. Skulle deras krav bli verklighet skulle många av våra företag få säga upp personal, och få skulle ha råd att nyanställa. Att Målareförbundet inte är intresserade att ta ansvar för sina medlemmars anställningar är mycket märkligt, säger Björn Hellman.

Om stridsåtgärderna träder i kraft sker det i ett första skede den 8 april 2016 klockan 05.00. Detta berör omkring 35 arbetsplatser och fyra företag som får stänga hela sin verksamhet. Nu kommer Medlingsinstitutet att kopplas in.   

Här nedan hittar du Målareförbundets varsel och de arbetsplatser och företag som blir berörda vid eventuell konflikt.

Målareförbundets varsel i sin helhet

Initiering av stridsåtgärder

Stridsåtgärder enskilda arbetsplatser 8 april 2016

Stridsåtgärder hela företag 8 april 2016

Stridåtgärder hela företag 22 april 2016

 

2016-03-17
Konfliktrisk i Måleribranschen – vad handlar det om?
Under de närmaste veckorna ska Måleriföretagen omförhandla det kollektivavtal vi har tecknat med Svenska Målareförbundet. Det senaste avtalet ingicks 2013.

Med anledning av den uppkomna tvisten om det statistikunderlag som framtogs och undertecknades i avtalsrörelsen 2013 har parterna, i samförstånd och med god vilja, träffat en överenskommelse som tar sikte på den uppkomna situationen och som ämnar till att förhindra liknande frågor i framtiden.
Parterna kommer inte i att i övrigt kommentera frågan vidare.

De inledande förhandlingarna med Svenska Målareförbundet har inte börjat bra och Målareförbundet har valt att maximalt utnyttja de tidsfrister som parterna har i det gällande kollektivavtalet när det gäller omförhandling av kollektivavtalet. 

Läs mer här >>

 

2016-03-17
Måleriföretagen i Sveriges huvudyrkande överlämnat

Måleriföretagen kan konstatera att Målareförbundet har valt att diktera villkoren för denna avtalsförhandling och att den valda strategin är att förhandla under tidspress genom hot. Denna strategi är direkt kontraproduktiv för förutsättningarna att komma fram i förhandlingarna och direkt skadlig för hela branschen.

Trots detta är Måleriföretagens ambition att genomföra en fredlig avtalsrörelse som kan föra branschen framåt. Vi vill därför redan nu, enligt vår förhandlingsordning två veckor före utsatt tid, överlämna vårt yrkande. Vi har valt ett presentera endast ett yrkande, i syfte att undvika ytterligare strider.

Efter att ha analyserat de yrkanden som Målareförbundet har presenterat, kan vi konstatera att de motsvarar en kostnadsökning på mer än 20 procent. Vår bestämda uppfattning är att parterna ska respektera det utfall som industrisektorn sätter (märket) avseende kostnadsnivå och avtalsperiod.

Vårt yrkande avser villkoren för hur Målerifakta ska ta betalt för sina tjänster.

Vi vill göra en förändring av avtalet som innebär att Målerifakta enbart skall ta betalt för de tjänster som utförs istället för som idag, när samtliga företag belastas oavsett om de använder mätningstjänster eller inte. Enligt vår uppfattning är det både oetiskt och direkt felaktigt att belasta en hel bransch med kostnader för tjänster som man inte utnyttjar. Detta särskilt då Målerifakta redovisar stora vinster år efter år.

Läs vårt huvudyrkande i sin helhet >>

 

2016-03-17
Parterna överens om 2013 års statistikavtal
Med anledning av den uppkomna tvisten om det statistikunderlag som framtogs och undertecknades i avtalsrörelsen 2013 har parterna, i samförstånd och med god vilja, träffat en överenskommelse som tar sikte på den uppkomna situationen och som ämnar till att förhindra liknande frågor i framtiden.

Parterna kommer inte i att i övrigt kommentera frågan vidare.

2016-03-11
Målareförbundet säger upp avtalet redan innan förhandlingarna börjat

Svenska Målareförbundet har idag sagt upp Måleriavtalet. Detta innebär att den fredsplikt som annars gäller mellan parterna försvinner den 1 april.

Uppsägningen är på många sätt anmärkningsvärd. Den kommer bara två dagar efter det att Målareförbundet, den 9 mars, presenterade sina detaljerade yrkanden inför årets förhandlingar. Förbundet väljer alltså att redan innan parterna har haft förhandlingar kring det bud som de själv har lagt vidta åtgärder. Måleriföretagen har inte haft möjlighet att vare sig analysera Förbundets yrkanden eller lämna sina egna förslag till ett nytt avtal.

Ta del av Måleriföretagens pressmeddelande >>

2016-03-09
Målareförbundets detaljerade yrkanden
Idag har vi av Svenska Målareförbundet fått mer detaljerade yrkanden. Vår förhandlingsdelegation kommer under nästa vecka samlas för att analysera och utvärdera vad de innebär för medlemsföretagen. Utifrån detta kommer vi inom de tre veckor som kollektivavtalet ger oss besvara deras yrkanden samt komma med motförslag.

Läs hela förbundets yrkande här >>

2016-03-07
Debattartikel
Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften
6Fs avtalskrav är orimliga. De spräcker industrins märke, de bortser från internationell konkurrens, de hämmar bostadsbyggandet och de ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb, skriver sex vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer.
Läs debattartikeln i sin helhet här >>            

2016-02-25
Målareförbundets anklagelser mot Måleriföretagen i Sverige
Svenska Målareförbundet har i ett brev till ett antal förbund inom LO och Svenskt Näringsliv samt i tidningen Arbetet, riktat allvarliga anklagelser mot Måleriföretagen, och vår ordförande Jörgen Bergqvist. Anklagelsen om att vi som motpart skulle ha agerat bedrägligt är enligt oss oacceptabelt. Måleriföretagens svar till anklagelserna hittar du nedan. Skrivelsen har även skickats till mottagarna av Målareförbundets brev.


2016-02-18
Målareförbundets huvudyrkanden
Idag har Svenska Målareförbundet överlämnat sina huvudyrkanden. Dessa yrkanden är i huvudsak en politiskt inriktning men innehåller också krav på löneökningar om minst 3,2 procent. Detta är betydligt högre än de förväntade märket och något som vi kraftigt motsätter oss då det skulle skada den svenska ekonomin. Tag del av Målareförbundets huvudyrkanden i sin helhet här >>

Måleriföretagens ståndpunkt inför Avtal 2016
Måleriföretagen har idag överlämnat vår ståndpunkt kring hur avtalsförhandlingarna ska genomföras. Måleriföretagen vill, som tidigare också meddelats Svenska Målareförbundet, följa det som står i vårt nuvarande kollektivavtal och emotser konkreta yrkanden som vi kan ta ställning till. Ta del av vår skrivelse som har överlämnats till Svenska Målareförbundet >>


Hur funkar märket?

Se filmen från Svenskt Näringsliv:

Om Målerifakta och ackordsmätning

Frågor och svar om strejk

Omvärldsbevakning

www.Avtal2016.se
Webbplats om Avtal 2016

Arbetsmarknadsnytt
Svenskt Näringslivs nyhetsportal med fokus på Avtal 2016

www.mi.se
Medlingsinstitutet om avtalsrörelsen

www.konj.se
Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport 2015

Lag och Avtal
Senaste nytt från avtalsrörelsen

Vår syn på kollektivavtalet

Måleriföretagens utgångspunkt är att det är viktigt att bibehålla kollektivavtalet. Kollektivavtal slutna av seriösa parter är bra för Sverige – och de som omfattas. Och ju fler företag som ansluter sig desto starkare står sig avtalet. Men ett kollektivavtal ska vara en konkurrensfördel snarare än en belastning. Och varje företag måste få möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar.
Måleriföretagens långsiktiga mål är att ha tidsenliga och konkurrenskraftiga kollektivavtal som är anpassade till de nya förhållanden som råder på marknaden och väl förankrade i den verklighet som måleriföretagen faktiskt verkar i idag. Ett tidsenligt och konkurrenskraftigt kollektivavtal som gynnar både arbetsgivare och deras medarbetare i arbetet med att utveckla framgångsrika och långsiktigt lönsamma företag.