GDPR

Den 25 maj i år träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i Sverige och i övriga EU. Den ersätter då personuppgiftslagen.

Mycket i GDPR liknar de regler som finns i dagens personuppgiftslag men GDPR innehåller några viktiga nyheter och företag som bryter mot reglerna riskerar böter. Alla som hanterar personuppgifter, till exempel namn och personnummer, behöver därför förbereda sig inför den nya dataskyddslagen genom att se över sitt företags organisation, rutiner och register.

För enskilda personer kommer rättigheterna att stärkas, bland annat kommer det ställas hårdare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Enskilda ska i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder ens personuppgifter.

Här finns en kort checklista som kan hjälpa er att förbereda er inför införandet av GDPR.

På både Datainspektionens webbplats och Svenskt Näringslivs webbplats kan du få mer utförlig information och läsa om några av nyheterna.

Här är en video där Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen berättar mer om GDPR: