Hitta måleriföretag

För information om certifieringar hänvisar vi till medlemsföretagets egen webbplats.

Telefon: +468254604

Kontaktuppgifter:

Filmgatan 31
169 33  SOLNA

ekonomi@vimalar.se »
http://www.vimalar.se »

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag