1
NOV

Gesäll- och Mästarbrevsutdelning i Stockholm

kl 00:00

Ceremonin håller på 17:00-20:30 och arrangeras i Stadshuset i Stockholm.