15
NOV

Lokal träff i Kalmar

kl 10:30

Flexibla arbetstider, omklädning på arbetstid, ersättning för restid. Vad gäller?

 Måleriföretagen arbetar för att kollektivavtalet ska innehålla möjlighet för varje enskilt företag att komma överens med sina anställda om hur arbetet ska läggas upp. Målareförbundet har i de senaste avtalsförhandlingarna sagt nej till en sådan utveckling.

Vi går kortfattat igenom vad som gäller angående arbetstider och ersättningar enligt kollektivavtalet. Gärna med en efterföljande diskussionen om vad olika lösningar kan ge för resultat och kostnader för företag och branschen som helhet.

Vi avslutar med gemensam lunch.

Kursen pågår 10:30-12:00

 Anmälan görs till Pia Turtiainen, pia.turtiainen@maleriforetagen.se, senast en vecka före kurstillfället.