19
DEC

Dagens kurs är inställd. Nytt datum är den 10 januari. Telefonkurs - ny regel om karensavdrag vid sjuklön.

kl 11:00

Ansvarig rådgivare Pia Turtiainen 

Från och med den 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen med ett karensavdrag. Karensavdraget kommer att vara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön för den anställde. Vi går igenom ändringen i praktiken.

Separat inbjudan med mer information går ut till medlemmar innan kursen.