15
FEB

Sprutmålning grundkurs

kl 09:00

En måleriteknisk utbildning med fokus på sprutmålning och sprutspackling. Kursledarens teorigenomgångar och förevisningar varvas med praktiska övningar där kursdeltagarna bland annat får prova på olika sprututrustningar, avhjälpa enklare fel vid driftstörning, appliceringstekniker, välja munstycke till rätt arbete samt rengöring och allmän skötsel av utrustning.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i sprutmålning och sprutspackling.
Kursen drivs av Anti-Corrosion Sverige AB.

Kursen 2018-02-15  äger rum i Malmö.

För information om kursen, fler kursdatum, anmälan och frågor kontakta Elisabeth Stenberg, 08-629 07 00 eller läs här