19
JAN

Telefonutbildning om nyrekrytering och återanställning

kl 11:00

Utbildningen startar klockan 11.00 och klockan 14.00. Kursen pågår i max 45 minuter.

Under telefonutbildningen går vi igenom reglerna för företrädesrätt till återanställning. När våren närmar sig blir det ofta aktuellt med både återanställningar och nyrekrytering av målare. Företag som tidigare har sagt upp anställda p.g.a. arbetsbrist måste vid nyanställning ta hänsyn till om det finns tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning.