15
MAJ

Telefonkurs - inför sommaren - arbetsmiljön

kl 11:00

Arbetsmiljölagen poängterar att det krävs en samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud för att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren tillhandahålla en tillfredställande arbetsmiljö och där har både arbetsgivare och arbetstagare ett arbetsmiljöansvar. I telefonkursen går vi bland annat igenom frågor om vad samverkan innebär i praktiken, vad som händer om en arbetstagare ej samverkar i en arbetsmiljösituation och vad som gäller vid brott mot Arbetsmiljölagen.

Ansvarig rådgivare Stephan Edwinsson.

Separat inbjudan med mer information går ut till medlemmar innan kursen.