KMA-ansvarig

Som målare har du stora möjligheter att välja olika karriärvägar. Hans-Åke Wennerstrand arbetar idag som HR och KMA-ansvarig (ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö) på Alviks Måleri. Här berättar han om sin roll och sin karriärväg.

Hans-Åke Wennerstrand - KMA-ansvarig


Namn: Hans-Åke Wennerstrand
Företag: Alviks Måleri
Ålder: 60 år
Intressen: Friluftsliv, racketsport, golf, jakt och fiske. Och självklart min underbara familj.
Det bästa med måleriyrket: Det är ett fritt, skapande arbete där vi säljer en upplevelse, man utvecklas varje dag och samtidigt får chansen att träffa fantastiska människor.


Hans-Åkes karriärväg

Jag är från Karlshamn och är en stolt målare i grunden. Jag har fortsatt vidare som lagbas och därefter arbetsledare, och blev tidigt målarmästare.

Tidigt i min målarmästarkarriär satt jag med i ledningsgruppen på ett stort företag. Jag brinner för att vara nära produktionen och det kändes naturligt att starta mitt eget företag i min hemstad Karlshamn. Under mina år som egen företagare var jag varit djupt engagerad i utbildningsfrågor lokalt och på distriktsnivå i Målarmästarföreningen och även med ett uppdrag som gesällprovsgranskare.

Därefter blev det dags att flytta till Stockholm, genom ett erbjudande som KMA på Alviks Måleri, där jag är idag.  

Hur har din utbildning hjälpt dig att växa in i rollen du har nu?

Jag är lyhörd och nyfiken som person och sugit åt mig mycket kunskap under mitt yrkesliv, det har handlat om nya utbildningar som kommit till branschen samt att vara intresserad av frågor som höjer vår status inom måleribranschen.

Jag har haft förmånen att lära känna många personer i näringslivet och där har jag lärt mig mycket. Nätverkande har varit viktigt för mig. Det finns ett kamratskap i den här branschen som är extremt djupt och där har jag fått stor hjälp genom åren, speciellt under tyngre perioder och det har gjort att jag har det ledarskap jag har idag.

Vad är viktigt att kunna för att lyckas som KMA-ansvarig?

Vi har en väldigt stor spridning vad gäller önskemål från beställare, så det gäller att se över alla delar inom KMA för att ha ett effektivt och godkänt arbete. Företag som har en bra KMA-ansvarig har en enorm fördel när det kommer till nöjda kunder. Idag ställs det höga krav på utförandet, arbetsmiljö och inte minst på miljö och där måste vi se till att allt inom processerna är väl förankrade i hela flödet.

Vårt företag är klimatpositiva vilket är unikt i vår bransch. Vi har gjort ett grundligt arbete, från att en produkt tillverkas och hela processen fram till det att vi lämnar en färdig yta.

Det gäller även att vara flexibel och påläst när någonting händer i till exempel ett projekt och att kunna backa upp sina kollegor. Lyssna och känna av i olika situationer. Ha en bra baskunskap i AMA, AB 04, ABT 06, Arbetsmiljölagstiftningen, kollektivavtal med mera.

Som KMA är man ofta aktiv i företagets verksamhetssystem som ligger till grund till den löpande verksamheten samt de olika ISO-standarderna om dessa finns eller ligger i framtida mål. Det medför att det behövs grundkunskaper hur de olika ISO-standarderna är uppbyggda och att även på sikt kunna sköta löpande internrevisioner. Vid externrevision behöver en KMA vara behjälplig under revisionen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att man får en större överblick över företaget, mycket goda relationer till både kollegor och kunder. Din roll kan ha mycket stor betydelse för hela företaget när du gör ett bra arbete, och det uppskattas.

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

Se till att mina medarbetare känner sig bekräftade, och på det viset skapa en arbetsmiljö med hög trivsel och närvaro. Lyckas vi med det så blir resan i projekten betydligt enklare och det får också effekten att övriga kolleger i företaget får en ökad trivsel. Det kan svänga i vad kunderna och medarbetare vill ha och det gäller att vara agil och anpassa sig.

Vilka möjligheter finns att utvecklas i sitt arbete när man är KMA-ansvarig?

Du kan exempelvis bli besiktningsman eller miljöansvarig. Med de kunskaper du besitter kan du utbilda dig vidare ytterligare om du vill. Både fastighetsbranschen och byggbranschen har god nytta av dina kunskaper och där finns det roller man kan ta sig an. Du har en liten fot i varje del och kan utnyttja det till att nischa in dig ordentligt om du vill, dessutom inom miljö-arbetsmiljöområdet som blir viktigare och viktigare. Så du har stora möjligheter.

Det finns även möjlighet att kunna arbeta i ett flertal branscher för någon som varit aktiv i företagets verksamhetssystem och även varit delaktig när det gäller efterlevnad i ISO-standarderna. Dessa är uppbyggda på ett liknade sett oavsett verksamhet.

Jag tror vi framåt kommer att se ännu fler som arbetar inom KMA, till och med att företagen delar upp ansvaret för respektive område. Det finns en stor ekonomisk vinning för företag genom att ha en bra KMA-funktion.

Beskriv en arbetsdag!

Det första jag gör är att övergripande gå igenom aktuella och inkommande ärenden så att jag har koll på de mest relevanta delarna. Det är viktigt för mig att personalen mår bra. Sedan kan det vara att lägga in material på något projekt i byggvarubedömning och kikar på eventuella avvikelser som kommit in i något projekt. Följer upp frånvaro och eventuella rehab ärenden, det blir ett och annat samtal på diverse personalfrågor som kommit in. Det händer även att dagen kan innehålla ett besök vid en besiktning.

Jag har en hel del möten och intervjuer med personer som vi söker ett samarbete med eller som vill bli en del av Alviks Måleri. Det blir väldigt naturligt att verka lite i varje segment i bolaget och det ger förmånen att träffa mycket människor – vilket är det bästa med jobbet.

Vilket råd skulle du ge en person som är intresserad av att bli KMA-ansvarig?

Man ska vara nyfiken och tycka om att arbeta med olika frågor. Det är en fördel att ha kunskap om branschen, men det viktigaste är att man brinner för dessa ämnen. Du har en stor möjlighet att vara med och utveckla den bransch vi verkar i.


Fler karriärvägar inom måleri

» Arbetsledare

» Företagsledare

» Kalkylator

» Målarlärare

» Projektledare