Abonnemang för Verksamhetsledning och Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Ledningssystem för kvalitet och miljö

Detta system är uppdelat i 3 nivåer för att passa det enskilda företagets behov.

  • Projekt, för det företag som är intresserad av att styra projekt och som behöver en begränsad styrning med hjälp av system. (Projektmodulen ersätter projektblanketterna). Projektmodulen är lättanvänd genom att all data registreras på en gång och all dokumentation samlas på ett och samma ställe.

  • Projekt och ledningssystem, för det företag som har behov av viss styrning och struktur, men som inte avser att certifiera sig eller önska sig ett system som uppfyller certifieringskrav.

  • Projekt, ledningssystem och certifiering, för det företag som behöver processer och rutiner som uppfyller certifieringskrav, som är certifierad eller som avser att certifiera sig.

Ledningssystem för arbetsmiljö

Detta är ett system som stödjer företaget i att uppfylla kraven i "Systematisk arbetsmiljöarbete", (SAM).

SAM är utformad så att ansvarig företagsledare stöds i att fatta beslut och bedöma arbetsmiljörisker.

 

 

 

För er som redan har abonnemang på VLS eller SAM - Inloggning här