Framtidsgruppen

Måleribranschen behöver bra chefer och engagerade medarbetare

Måleriföretagen driver sedan många år ledarskapsnätverket Framtidsgruppen och vi satsar stort på att utveckla de som har ledande befattningar hos våra medlemsföretag. Vi vill utveckla dig som chef och i förlängningen bidra till att medlemsföretagens ledarkompetens och affärsmannaskap stärks. I år bjuder vi in till två centrala träffar som båda kretsar kring temat medarbetarengagemang, lojalitet och prestation.

Program för dig som Vd eller arbetsledare 

Framtidsgruppen innehåller två delprogram, ett Vd-program och ett arbetsledarprogram. På så vis hoppas vi kunna erbjuda innehåll som ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Båda programmen genomförs parallellt, vid samma tillfälle, så att möjligheterna till erfarenhetsutbyte programmen emellan blir så stor som möjligt. 

Programinnehåll

Under höstmötet ska vi fördjupa oss i hur man kan arbeta för att främja lojalitet hos medarbetare och kund. Vi bryter ner begrepp som beteendelojalitet och varumärkeslojalitet för att koppla dessa till praktiska hjälpmedel för dig att driva dessa frågor i ditt företag. Vi kommer också att fördjupa oss i hur innebörden av dessa begrepp påverkar ditt ledarskap, affärsmannaskap samt hur du genom detta arbete kan utveckla engagemang och prestation hos dina medarbetare. Du kommer att få ta del av både inspirationsföreläsningar och workshops.

Vd-programmet riktar sig till dig som är i företagsledande befattning eller liknande. Här kommer vi att fokusera på skillnaden mellan strategiskt och taktiskt arbete. Vi kommer att ge verktyg för att definiera vad lojalitet är för dig och hur du kan arbeta med lojalitetsfrågor på olika nivåer i ditt företag. Vi diskuterar vidare kring mål och visioner och hur du blir bättre på att mäta och följa upp verksamheten. Vi tittar också närmare på hur medarbetarna kan bidra till företagets strategiska arbete. 

Arbetsledarprogrammet riktar sig till dig som är arbetsledare. Här kommer vi att bryta ner ledarskap till den dagliga verksamheten och hur man kommunicerar med och coachar sina medarbetare. Vi kommer att ge dig konkreta verktyg och förutsättningar för att långsiktigt arbeta med att öka medarbetarens engagemang och lojalitet. Vi diskuterar metoder för att mäta, kommunicera och utveckla medarbetarnas prestationer.

Under höstmötet samarbetar vi med företaget Danji som har stor erfarenhet av chefsutveckling och lojalitetsarbete. www.danji.se

Vi hoppas att programmet gör dig nyfiken och hälsar dig hjärtligt välkommen med din anmälan!

Denna gång ses vi under två dagar på Wenngarn Hotell och konferens i Sigtuna, i närheten av Arlanda flygplats, den 21-22 november. 

http://www.wenngarnhotellochkonferens.se/

Inbjudan till höstens möte 21-22 november hittar du HÄR >>

Sista anmälningsdag till höstens möte är den 27 oktober.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 0770-93 90 36