Måleriföretagens stadgar och etiska regler

Som medlem förbinder du dig att följa Måleriföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar, liksom Samhällsbyggnadssektorns etiska regler.