Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att utveckla det professionella måleriet i Sverige – på ett sätt som gynnar våra medlemsföretag. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för god lönsamhet, arbeta för säkra och trygga anställningar och verka för att stärka våra medlemmars konkurrenskraft.

Som bransch- och arbetsgivarorganisation driver vi frågor som är viktiga för vår bransch. Bland annat arbetar vi hårt för att behålla och utveckla privatmarknaden, där ROT-avdraget och en sund måleribransch utan svararbete är två av våra viktigaste frågor.

Vi arbetar aktivt för att öka våra medlemmars lönsamhet, utveckla sitt företagande, bevaka deras intressen och ge praktiskt stöd!

 

Måleriföretagen har fyra fokusområden

En sund maleribransch.jpg
Ett modernt kollektivavtal.jpg
Ett attraktivt yrke_bild.jpg
En trygg och saker arbetsmiljo.jpg