Sätt färg på

 

Sätt färg på är ett projekt som är initierat av Måleriföretagen i Sverige. Projektet har bland annat som ambition att skapa fler arbeten bland unga målare och hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Projektet med alla delprojekt ska bidra till att förbättra den sociala miljön genom nyskapande måleri och färgsättning av allmänna platser.

Projektet startades i Göteborg under 2013 och pågår ända fram till 400- årsjubileumet år 2021. De mål som sattes upp från början med att skapa 100 permanenta arbeten för arbetslösa  är nära sitt mål och kommer förhoppningsvis även att överträffas. När projektet nu sprids runt om i landet så hoppas vi uppnå 700 arbetstillfällen.

Läs mer om projektet : www.sattfargpa.se


För mer information kontakta projektledare, Erling Zandfeld på Måleriföretagen.
erling.zandfeld@maleriforetagen.se, 0770-93 90 32.

Erling Zandfeld
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010 48 49 532