Välkommen till Framtidsgruppens höstmöte!

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer. Genom ett exklusivt program vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag för att möta framtidens krav – utifrån det rådande läget i branschen idag. Denna gång ses vi under två välfyllda dagar på The Winery Hotel i Solna, den 26 – 27 oktober.

Det är osäkra tider i byggsektorn. Kriget i Ukraina och den långa perioden av nedstängningar i Kina påverkar Sverige och hela världen. Den återhämtning av konjunkturen som inleddes förra året försvåras nu av brister i material- och komponentförsörjning, ökande problem med energiförsörjning samt en bred och hög inflation. Sedan tidigare står byggsektorn dessutom inför en cementkris och vikande prognos för bostadsbyggandet. Måleribranschen klarade Coronapandemin relativt bra, men växlingen från positiva prognoser till dagens mer osäkra läge gick fort. Hushållen känner av ökade kostnader och utrymmet för konsumtion och investeringar minskar. Samtidigt rapporterar många medlemsföretag om en bransch med högt tryck, svårigheter att hitta rätt kompetens, vilket gör läget ännu mer svårbedömt.

I osäkra tider blir ledarskapet i företaget extra viktigt. Samtidigt som orderstocken ska fyllas behöver extra fokus läggas på medarbetarna, deras trygghet och förmåga att utföra sitt arbete och ta ansvar i utmanande situationer. Medarbetarnas förmåga att leda sig själva – självledarskap – och företagets förmåga att bygga effektiva team blir särskilt viktiga för lönsamheten. Under Framtidsgruppens höstmöte ska vi titta närmre på hur man som företag och ledare behöver arbeta för att bygga trygga, effektiva och välfungerande team.

Tre specialister på att bygga vinnande lag

Under höstmötet har vi bjudit in tre rutinerade föreläsare som alla är experter på att bygga och utveckla team. Under mötet får du ta del av deras kunskap, erfarenheter och tips för att du själv ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla och bygga dina egna team.


Malin Rapp, Claes Hellgren och Thomas Dimming.

Malin Rapp är motivationsexpert med fokus på så kallat growth mindset. Hon har en VM-titel inom extremsport och har även en akademisk bakgrund inom neurovetenskap, vilket ger en unik förmåga att brygga forskning till praktisk verklighet. Malin hjälper företag och organisationer att skapa lärandekulturer som får människor att växa i en gemensam riktning. Under föreläsningen ger hon oss tankeväckande perspektiv på hur vi bättre kan leda oss själva, och varandra, för att skapa välmående team – även i utmanande situationer. Det handlar om förmågan att leda sig själv genom förändring och osäkerhet, och samtidigt behålla glädje, utveckling och energi.

Claes Hellgren är en av Sveriges mest framgångsrika handbollsspelare genom tiderna. Claes meritlista är lång både som spelare, där han utsågs till världens bäste målvakt 1984-85, och som head coach för USA:s OS-lag och som förbundskapten för herrar i Sverige och damlandslaget i handboll. Under Claes föreläsning djupdyker vi i samarbete och hur vi får en grupp att verka tillsammans på bästa sätt. Claes hjälper oss att identifiera hur vi bygger effektiva lag där alla tar ansvar, ger sitt yttersta och kämpar för varandra. Vi diskuterar hur vi uppnår gemensamma mål genom att få det bästa ur varje individ och hur vi hanterar framgång och motgång.

Thomas Dimming är en erfaren rådgivare och föreläsare. Han har i mer än 20 år hjälpt ledare som vill skapa en högpresterande företagskultur. Thomas menar att engagerade team inte är en tillfällighet. Det finns ett recept för att lyckas skapa goda resultat och välmående medarbetare. I Thomas föreläsning varvar vi forskning med egna erfarenheter kring motivation och engagemang. Vi får ta del av konkreta verktyg och sätt att applicera dem för att skapa högre engagemang. Med hjälp av dessa får vi lättare att skapa mer engagerade mål, mer tillitsfullt ledarskap, mer självstyrande medarbetare och ökad optimism.

Vi hoppas att detta innehållsrika program gör dig nyfiken och hälsar dig varmt välkommen med din anmälan! 

Anmälan, deltagande och programupplägg

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer. Genom ett exklusivt program vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag för att möta framtidens krav. Framtidsgruppen riktar sig till dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, alla har erfarenhet från branschen och kan den väl. Nätverket har två centrala träffar årligen, ett höstmöte och ett vårmöte. Vissa regioner har även lokala träffar.

Datum: Denna gång ses vi under två välfyllda dagar på The Winery Hotel i Solna, den 26 – 27 oktober.

Deltagaravgift: Måleriföretagen står för kostnader för resa och övernattning, samt för hela seminarieprogrammet - mot att deltagarna betalar en deltagaravgift. Deltagaravgiften för denna träff är 6100 kronor, exklusive moms. 

Deltagaravgiften gäller för höstens möte och faktureras efter sista anmälningsdatum. Deltagaravgiften faktureras deltagarens företag om inget annat meddelats Måleriföretagen. Vårens möte faktureras för sig. 

Resebokningar: Alla resebokningar och logistik kring de centrala seminarierna sköts av Måleriföretagen. Vid dessa tillfällen ersätts inte egna utlägg eller egna bokningar. Resor beställs i samband med anmälan till respektive möte.

Sista anmälningsdag till höstens möte är den 28 september. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt ovan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 010-484 95 36.

Programupplägget avgörs till viss del av deltagarantalet och vissa förändringar kan behöva göras efter sista anmäl­ningsdatum.

Framtidsgruppens höstmöte

Den 26 – 27 oktober 2022.