Välkommen till Framtidsgruppens höstmöte!

Sverige och byggsektorn påverkas fortsatt av det osäkra ekonomiska läget. Målerimarknaden, som växt under flera år i rad, mattas av och Måleriföretagens prognos för årets volym ligger kvar på samma nivå som under 2022.

Nybyggnadsinvesteringar har minskat under de senaste två åren och mycket pekar på en nedgång för målerimarknaden under 2024, särskilt inom nyproduktion. Ett högt kostnadsläge riskerar dessutom att skjuta fram ombyggnadinvesteringar och planerat underhåll. Samtidigt kommer signaler om att det ekonomiska läget kan komma att förbättras under 2024 och att målerimarknaden därmed kan börja gå mot en återhämtning. 

Att leda i en lågkonjunktur är svårt. Som chef ska man göra korrekta analyser för att navigera företaget genom en utmanande period. Samtidigt har man ansvar för medarbetarnas trygghet och möjlighet till försörjning. Att vårda sitt varumärke och knyta nya kontakter blir i tider av osäkerhet särskilt viktigt. Under Framtidsgruppens höstmöte ska vi titta närmare på hur byggkonjunkturen spås se ut under den kommande perioden och diskutera vad detta innebär för Måleriföretagens medlemmar. Vi kommer också att diskutera hur man kan bli bättre på att ta till sig signaler från omgivning och marknad för att lättare kunna göra korrekta val i sin verksamhet. Vi gör också en djupdykning i hur man stärker sitt varumärke och sina strategiska samarbeten för att öka sin försäljning. 

Ett program med experter och rutinerade föreläsare

Under höstmötet har vi bjudit in både experter och välrenommerade föreläsare inom trendspaning, ekonomi, ledarskap och försäljning. Under mötet får du ta del av föreläsningar och delta i gruppövningar för att du själv ska kunna utveckla ditt företag och navigera dig igenom lågkonjunkturen.

Emil Flodin, Karin O'Connor och Patrik Nordkvist.

Hur ser byggkonjunkturen ut under kommande år? 

Emil Flodin
är expert och analytiker på Byggföretagen. Emil berättar om utvecklingen i byggsektorn just nu och delar med sig av information ur Byggföretagens byggkonjunkturrapport. Tillsammans diskuterar vi vilka konsekvenser byggkonjunkturen och det ekonomiska läget kan få för byggsektorn och måleribranschen.

Så får du ditt företag att blomstra med ett varumärke som människor älskar!

Karin O´Connor
är nationalekonom, ekonomijournalist och författare med rötter i finansbranschen. Karin har föreläst inom affärsutveckling på London Business School och under träffen ska hon hjälpa oss att bli ännu bättre på att tolka signaler från vår omgivning och förstå vad det är som händer i samhällsekonomin i en lågkonjunktur. Med god kunskap är det lättare att utveckla våra affärer även under svåra tider. Genom föreläsning och olika workshops ger Karin oss tips om hur vi använder vår kunskap för att bygga företag med framgångsrika varumärken och starka team.

Starkare kundrelationer är vägen till ökad försäljning

Patrik Nordkvist
är föreläsare med bakgrund som vd och marknadschef. Patrik anser att affärer är en process som sker mellan människor och är därmed alltid något personligt. I lågkonjunktur upplever många företag att marknaden blir tuffare och byggsektorn är inget undantag. Hur bra företaget lyckas med sin försäljning kan vara det som avgör hur man klarar krisen. 

Att lyckas med försäljning, särskilt i en lågkonjunktur, handlar mycket om kundrelationer och kundvård. Helt enkelt att veta vilka kunder som man fortfarande kan sälja till. Genom att ha gynnsamma säljvanor och vara uthållig kan man öka sin försäljning och samtidigt få nöjdare kunder. 

För Framtidsgruppen talar Patrik om chefens roll för att hjälpa alla medarbetare att bidra till företagets möjligheter till ökad försäljning och nöjdare kunder. Genom olika gruppövningar får vi ta del av verktyg för att ha en proaktiv kommunikation med våra kunder och vi får en skjuts på vägen för att skapa fördelaktiga säljvanor. 

Vi hoppas att detta välfyllda program gör dig nyfiken och hälsar dig varmt välkommen med din anmälan! 

Denna gång ses vi under två dagar på Hotel Pigalle i centrala Göteborg, den 7-8 november.

Sista anmälningsdag till höstens möte är den 29 september.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 0104-84 95 36

Bestämmelser för deltagande och programupplägg

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer. Genom ett exklusivt program vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag för att möta framtidens krav. Framtidsgruppen riktar sig till dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, alla har erfarenhet från branschen och kan den väl. Nätverket har två centrala träffar årligen, ett höstmöte och ett vårmöte. Vissa regioner har även lokala träffar. 

Anmälan

Anmälan till höstens möte sker i en blankett som du hittar genom att följa länken nedan. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt nedan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Deltagaravgift

Måleriföretagen står för kostnader för resa och övernattning, samt för hela seminarieprogrammet - mot att deltagarna betalar en deltagaravgift. Deltagaravgiften för denna träff är 6600 kronor, exklusive moms. 

Deltagaravgiften gäller för höstens möte och faktureras efter sista anmälningsdatum. 

Deltagaravgiften faktureras deltagarens företag om inget annat meddelats Måleriföretagen.

Hålltider i programmet

Programmet startar klockan 10:30 på Hotel Pigalle den 7 november. Föreläsningarna slutar klockan 16:00 och på kvällen anordnas gemensam middag.

Den 8 november börjar programmet klockan 08:30 och avslutas sedan med lunch.

Resebokningar

Alla resebokningar och logistik kring de centrala seminarierna sköts av Måleriföretagen genom resebyrån Stureplansresor. Vid dessa tillfällen ersätts inte egna utlägg eller egna bokningar. Resor beställs i samband med anmälan till respektive möte.

Extrabeställningar, som extra övernattning, uppgradering, etcetera, bekostas av deltagaren. 

Vid detta tillfälle är antalet förbokade hotellrum natten innan träffen begränsat. Om du önskar boende natten innan, vänligen anmäl ditt deltagande så fort som möjligt. Vid tillfälle då extrabeställning görs via Måleriföretagens valda resebyrå kan en extra administrationsavgift tillkomma.

Sista anmälningsdag till höstens möte är den 29 september. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt ovan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Programupplägget avgörs till viss del av deltagarantalet och vissa förändringar kan behöva göras efter sista anmälningsdatum.

Framtidsgruppens höstmöte

Den 7 - 8 november 2023.