Välkommen till Framtidsgruppens vårmöte!

Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer. Genom ett exklusivt program vill vi inspirera deltagarna att utveckla sina egna företag för att möta framtidens krav. Vi vill också inspirera deltagarnas entreprenörskap och det är just det som vårmötet kretsar kring.

Många medlemsföretag rapporterar om en måleribransch som klarat Coronapandemin bra och prognoser visar att den närmaste tiden ser positiv ut för byggsektorn. Samtidigt är utmaningen att hitta kompetenta medarbetare mycket stor och ofta misslyckas rekryteringsförsök helt. Tillgången till kompetent personal är en central förutsättning för att ett företag ska kunna växa och utvecklas.

Under tidigare möten har Framtidsgruppen diskuterat hur svensk arbetsmarknad förändrats till följd av pandemin. Mycket pekar på att hur ett företag arbetar med och vårdar sitt arbetsgivarevarumärke kommer att vara en viktig faktor för att kunna locka talanger post-corona. Samtidigt erbjuds nu stora möjligheter att testa nya vägar, bygga nya affärsrelationer och våga utveckla sitt företag.

Under vårmötet den 16 juni kommer Framtidsgruppen därför att diskutera hur dagens och framtidens medarbetare vill arbeta och utforma sina liv samt hur detta påverkar måleribranschen. Vi tittar närmare på om kravet på ledarskapet har ändrats och hur företag kan arbeta för att stärka sin attraktionskraft och sitt arbetsgivarvarumärke. Vi får också ta del av två entreprenörers inspirerande resa. 

En tung föreläsartrio
Under vårmötet har vi bjudit in tre rutinerade föreläsare som ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Sofia Rasmussen är omvärlds- och trendanalytiker, föreläsare, moderator, författare och utsedd av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger år 2019. Hon föreläser årligen för tusentals ledare och medarbetare om framtidens arbetsliv, den unga generationens värderingar och livsstilar, hur ledarskapet och medarbetarskapet påverkas av pandemin och hur distansarbetet ställer nya krav på framtidens ledare. Som omvärlds- och trendanalytiker och med sin långa erfarenhet av att genomföra arbetsmarknadsundersökningar har hon en gedigen kunskapsbas att gräva ur. Under dagen berättar Sofia om de stora omvärldstrenderna som formar om arbetsmarknaden post-corona och hur ett måleriföretag kan stärka sitt arbetsgivarevarumärke. 

Under Sofias ledning diskuterar vi hur AI (Artificiell intelligens), gig-ekonomi, kravet på hållbarhet och hybridtrenden påverkar hur människor vill arbeta och utforma sina liv i framtiden. Vad betyder det för oss som arbetsgivare? Studier visar att unga söker långsiktighet, meningsfullhet, trygga jobb och balans i livet när de väljer arbetsgivare. Vad betyder det för måleribranschens attraktivitet gentemot framtidens medarbetare? Och den centrala frågan - vilka stora utmaningar står ledarskapet inför när krisen klingat av? 

Rickard Lyko är VD och grundare till det börsnoterade familjeföretaget Lyko Hair AB. 2013 utsågs han till Dalarnas mest företagsamma människa, och Lyko har tre gånger utsetts till Årets Digitala Gasell av Dagens Industri. Rickard har studerat ekonomi vid Uppsala universitet och hade höga ambitioner. Målet var, och är fortfarande, att företaget ska bli lika stort som IKEA eller HM. 

På tio år gick Lyko från ett par frisörstolar, fyra anställda och en mindre e-handel till miljardomsättning och över 600 medarbetare. 2020 invigdes det nya lagret i Vansbro, och nu är målet att år 2028 passera en omsättning på 10 miljarder kronor. Under eftermiddagen föreläser Rickard om sin resa, som visionär entreprenör till företagsledare. Om hur du engagerar medarbetare, vågar ta risker och tänka stort.

Petter Askergren - Artisten, varumärket och entreprenören. Med sina 13 album, otalet hits, stark entreprenörskänsla och finurlig marknadsföring har Petter varit oavbrutet aktuell sedan genombrottslåten ”Vinden har vänt” år 1998. Petter har under flera år åkt landet runt och föreläst på olika skolor och företag, och har vunnit pris som Årets talare. Petter är inte bara en framgångsrik artist, han är dessutom både författare och en hyllad företagare. Petters föreläsning handlar om hans kreativa entreprenörskap och imponerande artistkarriär och han bjuder publiken på en intressant inblick i hans framgångsrika arbetsliv. Dessutom stimulerar föreläsningen till nytänkande och ger tips om hur man håller koll på sitt varumärke.

Vi hoppas att detta välfyllda program gör dig nyfiken och hälsar dig varmt välkommen med din anmälan! 

Denna gång ses vi under en fullspäckad heldag på Hotell C i Stockholm, den 16 juni. 

Programupplägg
Framtidsgruppens program blir en fullspäckad dag med föreläsare av högsta klass. För de som vill finns sedan möjligheten att delta i respektive regions regionmiddag på kvällen. Dagen efter deltar den som vill i det ordinarie kongressprogrammet med efterföljande kongressmiddag. 

Framtidsgruppens möte och Måleriföretagens kongress
Vårmötet genomförs i anslutning till Måleriföretagens kongress. För deltagare i Framtidsgruppens program finns möjligheten att, när Framtidsgruppens program är slut, till mycket förmånlig kostnad, fortsätta och delta i såväl regionsmiddag som Måleriföretagens kongressprogram, inklusive den exklusiva kongressmiddagen. Se mer information under deltagaravgift nedan.

Bestämmelser för deltagande 
Framtidsgruppen är Måleriföretagens ledarskapsnätverk för chefer och verksamheten riktar sig till dig som är i arbetsledande befattning eller som redan är företagsledare. De flesta deltagarna är i åldrarna 30 år och uppåt, alla har erfarenhet från branschen och kan den väl. Nätverket har två centrala träffar årligen, ett höstmöte och ett vårmöte. Vissa regioner har även lokala träffar. 

Innehållet i Framtidsgruppens träffar är fristående, balanserat och ska passa alla - oavsett var man befinner sig i sin utveckling som chef eller vilken befattning man har. Programmet erbjuder dessutom goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Mixen av deltagare och ett intressant innehåll ger intressanta diskussioner och tillfällen för givande erfarenhetsutbyte. På så vis hoppas vi att deltagarnas ledarskap, affärsmannaskap och nätverk stärks. 

Deltagaravgift
Måleriföretagen står för kostnader för resa och övernattning, samt för hela seminarieprogrammet - mot att deltagarna betalar en deltagaravgift. Deltagaravgiften för denna träff är 5950 kronor, per deltagare, exklusive moms.

För de deltagare i Framtidsgruppens program som dessutom vill delta i Måleriföretagens kongressprogram står Måleriföretagen för kongressavgiften, inklusive kongressmiddag, samt boende för deltagare i Framtidsgruppens program, men eventuella kostnader för medföljande bekostas av deltagarna själva. Kostnad för regionsmiddag enligt respektive regions bestämmelser.

Deltagaravgiften gäller för vårens möte och faktureras efter sista anmälningsdatum. 

Deltagaravgiften faktureras deltagarens företag om inget annat meddelats Måleriföretagen.

Anmälan: Eftersom Framtidsgruppens deltagare erbjuds möjligheten att delta även i kongressprogrammet sker anmälan till vårens möte i anmälan för kongressen. Anmäl dig där till alla de aktiviteter som du vill delta i. Märk din anmälan med att du deltar i Framtidsgruppen.

Här hittar du hittar program information om kongressen.

Anmäl dig här: Framtidsgruppen & kongressen

Resebokningar: Alla resebokningar och logistik kring de centrala seminarierna sköts av Måleriföretagen. Vid dessa tillfällen ersätts inte egna utlägg eller egna bokningar. Resor beställs i samband med anmälan till respektive möte.

Sista anmälningsdag till vårens möte är den 19 maj. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter sista anmälningsdag faktureras företaget full deltagaravgift enligt ovan. Givetvis är ersättare från företaget välkomna.

Frågor om programmet kan ställas till Jonas Lindberg, jonas.lindberg@maleriforetagen.se, 010-484 95 36.

Programupplägget avgörs till viss del av deltagarantalet och vissa förändringar kan behöva göras efter sista anmäl­ningsdatum.