Utbildning

Måleriföretagen strävar efter att utveckla måleribranschens och måleriföretagens medarbetarkompetens. Vi vill stimulera företagen att satsa på kompetensutveckling för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Vi vill bidra till att skapa framgångsrika företag som erbjuder kvalificerade tjänster och attraktiva arbetsplatser. Vi vill kunna bidra till att rekrytera rätt personer till branschen genom att skapa intresse för måleriyrket.

 Foto: Johan Lygrell

Det är också viktigt att vi skapar en bra grundutbildning i samarbete med yrkeslärare, skolledning, måleriföretag och politiker. När det gäller grundutbildning och rekrytering samarbetar Måleriföretagen med Målarna. Samarbetet sker i Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN.

Måleribranschens Yrkesnämnd har en egen webbsida, www.malare.nu där du kan hitta all information både för dig som företagare vid anställning av lärling/feriearbete men också för dig som funderar på att bli målare.

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

Skicka e-post

010-484 95 36