Nyheter

Regeringen drar tillbaka kritiserat förslag om sjuklön

Regeringen drar tillbaka förslaget om utökat sjuklöneansvar för arbetsgivare. Sjukskatten var ett dåligt förslag med en rad skadliga effekter: Människor med sjukdomshistoria skulle fått svårare att få jobb. För företagen skulle det blivit ett större risktagande att anställa. Sjukskatten skulle ha slagit hårt mot jobben och lett till ökat utanförskap.

2016-08-24

1 juli tar Skatteverket ut avgifter om lagen om personalliggare inte följs

Lagen om personalliggare i byggbranschen har gällt sedan 1 januari 2016. Skatteverket gick dock ut med information om att de under det första halvåret inte skulle ta ut kontrollavgifter, utan istället påpeka fel och brister. En chans för företagen att hinna anpassa sig till den nya lagen. Från och med 1 juli upphör dispensen och Skatteverket kommer hädanefter att ta ut kontrollutgifter. Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, ger sin syn på de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen.

2016-06-28

Branschen i media

Regeringen drar tillbaka sjuklöneförslag

(Dagens Nyheter)

Regeringen drar tillbaka förslaget om utökat sjuklöneansvar för arbetsgivare. Det kritiserade förslaget läggs nu på hyllan till förmån för lösningar som snickrats ihop av arbetsmarknadens parter.

2016-08-23

Sök medlemsföretag

Hitta måleriföretag