Nyheter

Mer ordning och reda med ny månadsrapportering

I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att införa en månadsrapportering av skatter och löner på individnivå. Det nya systemet ska införas stegvis från och med 1 juli 2018.

2016-09-26

Nytt obligatoriskt teoriprov

Måleribranschens Yrkesnämnd har under våren 2016 tagit fram ett teoriprov som från och med årsskiftet 2016/2017 kommer att ingå i måleribranschens gesällprov.

2016-09-13

Sök medlemsföretag

Hitta måleriföretag