Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

 

Dags att återställa ROT-avdraget!

2017-12-23

Nu har det gått två år sedan regeringen försämrade ROT-avdraget. I dag ser vi effekterna – svartjobben ökar. Det är bekymmersamt för hela samhällsbygget och en majoritet av väljarna kräver en återställning, skriver Björn Hellman, vd Måleriföretagen, och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier i en debattartikel i Dagens Industri.

Jobba säkert i måleribranschen

2017-12-15

Hur ska du som målare bete dig på en svensk byggarbetsplats för att undvika olyckor? Tillsammans med branschen har Prevent tagit fram bilderboken Jobba säkert i måleribranschen. Boken ger en kort introduktion till hur du kan undvika de vanligaste riskerna i jobbet.

Branschen i media

Åter­ställ rot-av­draget

2018-01-16 Skånska Dagbladet

När rege­ringen för två år se­dan för­sämrade ROT-av­draget, från 50 till 30 pro­cent av ar­bets­kost­naden, minskade mar­gi­nalerna för... köpa vita hant­verks­tjänster om ROT-av­draget åter­ställs. Un­der­sök­ningen visar ock­så att fler än 6 av 10 tyc­ker att ROT-av­draget ska

Ny modell ger nyanlända jobb snabbare

2018-01-15 Svt.se

En del nyanlända som kommer till Sverige har lång arbetslivserfarenhet, men saknar formell utbildning. Två företag i Karlstad har jobbat... Asem Abdo och sammanställa fakta som gjorde det lättare för arbetsgivarna att förstå vilken detaljkunskap han har. Företaget Gårdfeldts kyl