Välkommen till Måleriföretagen

Tillsammans utvecklar vi Sveriges måleribransch

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

 

Pensel och målarburk

Aktuellt

Regeringen presenterar åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021

2021-12-08

På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning presenterar regeringen idag en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Regeringen vill även återinföra flera stöd och ersättningar för att begränsa smittspridningen i samhället. Regeringen presenterar också en plan för vilka företagsstöd som kan bli aktuella att återinföra om restriktionerna i samhället behöver skärpas igen.

Småföretagargruppen - En grupp med stort engagemang, som behöver dig!

2021-12-01

Måleriföretagens Småföretagargrupp är föreningens forum för frågor som är viktiga för små medlemsföretag. Småföretagargruppen, idag bestående av 16 representanter från hela landet, träffas två gånger årligen och är en viktig grupp för Måleriföretagen.

Färgkarta