Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

 

Pensel och målarburk

Första klassen i projektledarutbildningen fulltecknad

2021-06-23

Intresset har varit stort för Måleriföretagens yrkeshögskoleutbildning för projektledare. Utbildningen genomförs i samarbete med Hermods yrkeshögskola och tre kursstarter med 30 elever i varje planeras under perioden 2021-2023. Måleriföretagen kan nu stolt meddela att den första klassen är fulltecknad efter att de antagna studenterna accepterat sina platser.

Måleriföretagen och Sveriges Lim & Färgföretagare (SVEFF) i gemensamt projekt om hållbart måleri i färg- och måleribranschen

2021-06-16

Måleriföretagen och Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, driver ett gemensamt projekt som syftar till att hitta metoder och sätt att profilera måleri som ett hållbart alternativ samt ett sätt att hushålla bättre med begränsade gemensamma resurser.

Färgkarta