Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

 

Dom i AD – förtydligande avseende personalutrymmen på arbetsplatsen

2019-02-13

Idag har Arbetsdomstolen, AD, meddelat en dom avseende personalutrymmen. Domen innebär ett klarläggande hur viktigt det är att en arbetsgivare är tydlig med att anvisa och se till att arbetstagare har tillträde till personalutrymmen.

Nationell överenskommelse ska få fler att jobba inom byggbranschen!

2019-02-11

En ny, utökad nationell överenskommelse mellan byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska få fler personer att få arbete inom byggsektorn.

Branschen i media

Byggbranschens första jämställdhetspris delas ut på Årets Bygge

2019-02-13

För första gången kommer ett pris att delas ut under Årets Bygge till satsningar som bidrar till en mer jämställd byggbransch. Utmärkelsen heter Jämställdhetsbygget och är instiftat av fyra kvinnor i branschen.

RUT och ROT - avdragsbeloppen skiljer sig mellan länen

2019-02-04

RUT- och ROT-avdragen är populära och under 2018 utnyttjade mer än en miljon människor någon av tjänsterna. Men hur mycket man väljer att utnyttja avdragen skiljer sig från län till län.

Foto: Johan Lygrell