Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

 

Måleriföretagen representant för byggsektorn i nytt EU-råd!

2018-12-11

Måleriföretagen i Sverige kommer att ingå som representant för byggsektorn i det nya råd, Arbetsmarknadens EU-råd, som arbetsmarknadens parter tillsammans har inrättat under hösten.

Digitalisering – en resa som är nödvändig att göra!

2018-12-06

Digitalisering kan underlätta och effektivisera affärsprocesser, kommunikation och produktion. Det är ett viktigt verktyg med många möjligheter, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige, senaste numret av tidningen Målarmästaren.

Branschen i media

Fortsatt stor brist på arbetskraft

2018-12-11

Arbetsgivare i mängder av yrken har fortsatt svårt att hitta personal, i flera av yrkena har bristen på arbetssökande dessutom ökat, visar Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer för 2018.

Små- och medelstora byggföretag lägger allt färre anbud mot kommuner

2018-12-04

Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud.