Referensytesystemet

Måleriets branschstandard för målade ytor

Upphandling på traditionellt sätt med AMA-arbetskoder gör det svårt för dig som kund att få en bra bild av slutresultatet. Med Referensytesystemet förenklas betydligt kommunikationen i ett målningsuppdrag och du som kund kan direkt påverka den färdigbehandlade ytans resultat. Referensytesystemet är ett resultatinriktat beskrivningssystem som används vid beskrivning och upphandling av målade och tapetserade ytor. Det är ett hjälpmedel för att kunna visa hur den färdiga ytan, slutresultatet, kommer att se ut.

Hur fungerar Referensytesystemet?
Referensytesystemet består av ett antal bildlikare – referensytor – i form av fotografier, som visar vanligt förekommande målade och tapetserade ytor. Systemet är framtaget för att användas vid beställning av invändig ny- och ommålning av väggar, tak, snickerier, fönster och radiatorer.

Systemet visar exempel på såväl platsbehandlade ytor som sprutmålade snickerier. För dig som kund blir det enkelt att beställa vilket slutresultat du vill ha. När du överlämnat din beställning är det sedan målerientreprenörens ansvar att inhämta kännedom om det befintliga underlaget för att kunna avgöra lämpliga behandlingar för att uppnå den beställda ytan.

Beställning av Referensytesystemet

Referensytesystemet levereras i en pärm. Pärmen kan beställas från Måleriföretagen och kostar 1 800 kronor + moms och frakt. Medlemmar i Måleriföretagen i Sverige betalar 1 200 kronor + moms och frakt.
Materialbeställning

Kurser
Måleriföretagen erbjuder kurser i hur Referensytesystemet fungerar och hur det ska användas. Kurserna riktar sig till dig som professionellt beställer måleritjänster och till arkitekter.

Ur kursinnehållet:

  • Under kursen går vi igenom Måleriets branschstandard för målade ytor, Referensytesystemet. Vi gör en grundlig genomgång av hur systemet är uppbyggt och hur du ska använda och tolka de koder som finns.
  • Vi går igenom skillnader mellan arbetsbeskrivningar upprättade utifrån Referensytor jämfört med AMA-hus och vilka fördelar du som beställare eller arkitekt har av att använda Referensytesystemet.
  • Vi upprättar och går igenom en invändig arbetsbeskrivning upprättad utifrån Referensytor och kopplar denna till skarpa exempel från verkligheten.

Är du intresserad av att gå en kurs och lära dig mer om Referensytesystemet? Kontakta info@maleriforetagen.se  

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010-484 95 36