Småföretagargruppen

De som driver mindre företag med få eller inga anställda har förstås andra behov än de som har arbetsledare och administrativ personal. För att tillgodose mindre företags behov har Måleriföretagen en särskild småföretagargrupp. Gruppen består av representanter för mindre företag från alla delar av landet.

Tack vare arbetet i gruppen kan vi på Måleriföretagen vidareut­veckla våra tjänster och anpassa vårt utbud för att möte upp vad mindre företag särskilt efterfrågar, samt vilka frågor vi som branschorganisation ska driva.

Ansvarig för Småföretagargruppen är Jonas Lindberg, Måleriföretagen. 

Medlemskap

Är du intresserad av att veta mer om hur ett medlemskap i Måleriföretagen kan stärka din verksamhet ytterligare?

Ett medlemskap i Måleriföretagen passar alla företag - stora som små. Både enmansföretag och det större företaget med många anställda finner sitt medlemskap värdefullt. Som företagare behöver du fokusera på verksamheten och samtidigt få stöd och rådgivning när behov uppstår. 

Representanter i Småföretagargruppen

Region Norr:
Tord Smetana
Smetanas Design & Måleri AB, Umeå
info@smetanasmaleri.se, 070-631 55 26

Mikael Sjöberg
Sjöbergs Måleri och Golv AB, Östersund
sjobergsmaleri@msn.com, 070-624 17 44

Cennet Johansson
Skellefteå Måleri & Golv AB, Skellefteå
info@skemg.se, 070-627 04 36

Region Mitt:
Mathias Andersson
M.A Måleri, Uppsala
matte@kcn.se, 070-972 52 68

Johan Wixander
Lilla Måleriet i Mora AB, Mora
johan@lillamaleriet.se, 0793-29 91 89

Region Öst:
Patrik Johansson
Mälardalens Målericentral, Eskilstuna
malardalensmalericentral@gmail.com, 0768-99 68 16

Niklas Liljegren Wiik
Måleriet i Mälardalen AB, Västerås
niklasliljegren@hotmail.se, 072-707 64 00

Region Stockholm:
Ove Johansson
Målerif:a Ove Johansson i Stockholm AB, Stockholm
ovejohanssonmaleri@gmail.com, 070-3750545

Stephan Högberg
Decorit Måleri AB, Johanneshov
stephan@decorit.se, 0708-41 01 33

Region Väst:
Christer Jansson
Älvängens Måleri AB, Alafors
alvangensmaleri@icloud.com, 0708-44 88 09

Ericka Pereira
JAKIR Allt inom Måleri, Mölnlycke
jakrim.malare@outlook.com, 0704-33 27 65

Region Sydost:
Kent Andersson
Rolf Anderssons Måleri AB, Torsås
torsas@anderssonmaleri.se, 070-671 71 50  

Magnus Olsson
Hallins Måleriservice, Jönköping
magnus@hallinsmaleri.se, 070-7451955

Region Skåne:
Gustav Heinrich
Heinrich Färg Måleri, Ystad
gustav@heinrichmaleri.se, 0708-82 06 11

Anders Månsson
Anders Månssons Måleri AB, Ängelholm
anders@manssonsmaleri.com 
070 - 510 20 22

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

Skicka e-post

010-484 95 36