Kollektivavtalade försäkringar

Genom att ge anställda trygghet genom livet bidrar du samtidigt till att säkerställa bilden av dig som en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en del som gör detta möjligt.

Du som arbetsgivare får dessutom själv ett bättre rättsligt skydd vid exempelvis arbetsskador eller dödsfall på jobbet. Genom medlemskapet i Måleriföretagen och Svenskt Näringsliv får du tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket.

Måleriföretagen sluter kollektivavtal med Svenska Målareförbundet och tjänstemannaorganisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Med det kollektivavtalsreglerade tjänstepensions- och försäkringspaketet ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet vid följande händelser:

 • Ålderspension
 • Arbetsskada
 • Sjukdom
 • Dödsfall
 • Arbetsbrist
 • Föräldraledighet 

Viktigt att teckna försäkringsavtal med Fora och Collectum

Som medlem måste du som arbetsgivare betala försäkringar och pensioner i enlighet med kollektivavtalen. Det är Fora som har hand om försäkringarna för de anställda som går på Måleriavtalet och Collectum för de anställda som går på Tjänstemannaavtalet. Se till att du anmäler dina medarbetare dit så fort det sker någon förändring på företaget.

Genom att vara medlem i Måleriföretagen blir premierna lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av Fora och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor.

Lagstadgade försäkringar

De lagstadgade försäkringarna vid arbetsskada eller arbetssjukdom administreras av Försäkringskassan. Är ett fordon inblandat i skadetillfället sköts ersättningen av trafikskadeförsäkringen.

Kollektivavtalsförsäkringar

LO-PTK har avtalat med Svenskt Näringsliv om flera försäkringar för den anställde. Dessa administreras av AFA Försäkring.

Försäkringarna är:

 • Arbetsskada, TFA, vid arbetsolycksfall, arbetssjukdom och vid resor till och från arbetet
 • Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, ger viss ersättning utöver sjukersättning under begränsad tid.
 • Avgångsbidrag, AGB, som ger ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Engångssumman beror på den uppsagdas ålder.
 • Tjänstegruppliv, TGL, ger ersättning till efterlevande vid dödsfall
 • Vid föräldraledighet – premiebefrielseförsäkring, övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremien till Avtalspension SAF-LO under högst tretton månader vid ledighet i samband med barns födelse eller adoption.
Arbetare

Det är Fora som administrerar alla avgifter för de anställda som går på Måleriavtalet.

Tjänstemän

Anställda tjänstemän under Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer har motsvarande försäkringsskydd. Avgifterna för dessa tas in av Collectum. De administrerar även tjänstepensionerna ITP.

Pension

Avtalspension SAF-LO hanteras av Fora.

Avtalspension för tjänstemän, ITP hanteras av Collectum.

Det är mycket viktigt att anmäla anställda till Fora och Collectum så att de får sina avtalade försäkringar!

Omställningsförsäkring

Anställda som går påMåleriavtalet är försäkrade hos TSL, Trygghetsfonden, som tecknas via Fora. Där kan viss hjälp erhållas för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Tjänstemän och arbetsgivare har motsvarande försäkring hos TRR, Trygghetsrådet.

Rabatt på Avtalspension SAF-LO och avgifter till omställningsförsäkring (AGB och TSL)

Precis som föregående år får arbetsgivarna under 2021 en rabatt på premien med 0,2 procent för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. Detsamma gäller avgifter till omställningsförsäkring (AGB och TSL), där medlemsföretag betalar 0,3 procent till skillnad från icke medlemmar som betalar 0,6 procent per anställd.

Avtalat

Kostnadsfri vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat - som ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv - finns till för alla som arbetar i privat sektor och har kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet. Här kan du få kostnadsfri information och vägledning.

avtalat.se hittar du det du behöver veta för att kunna administrera tjänstepensionen och det försäkringsskydd som dina anställda har via kollektivavtalet. Det finns också information om kostnader och premier, samt det samlade försäkringsskydd som dina anställda har via jobbet. Möjligheten finns också att boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats

Hos Avtalat kan du till exempel få hjälp i form av:

 • information om hur du tecknar tjänstepension och försäkring för dina anställda och vad det kostar
 • checklistor för hur du hanterar försäkringarna när saker händer
 • digitala utbildningar och webbinarier som riktar sig till arbetsgivare och anställda

Kontakta Avtalat

Webb: www.avtalat.se
Telefon: 0770-161000
E-post: kundservice@avtalat.se