Överlåtelse och utträde

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Vad gäller då du vill överlåta medlemskapet?

Vid en överlåtelse av verksamheten (gäller även vid inkråmsuppgörelse) kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen. Ladda ner Överlåtelseblankett.

Säga upp och avsluta ditt medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet i Måleriföretagen ska detta ske skriftligen. Medlemskap i Måleriföretagen och i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel-eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning ägt rum.

Utträdesansökan skickas till info@maleriforetagen.se och ska innehålla:

  • Företag
  • Organisationsnummer
  • För- och efternamn kontaktperson
  • E-post kontaktperson
  • Telefon kontaktperson
  • Orsak till utträde
  • Önskar du slutfaktura?

Vi bekräftar alltid uppsägningen via mejl där det anges vilket datum medlemskapet upphör.

Bunden av kollektivavtal

Den som varit bunden till kollektivavtalen är fortsatt bunden under den löptid som återstår av kollektivavtalen även efter att ha lämnat Måleriföretagen. Önskar företaget befria sig från kollektivavtalen, bör därför företaget säga upp avtalet med respektive fackförbund senast 3 månader före avtalets utlöpande. Därefter måste företaget själv säga upp eventuella försäkringar hos Fora och Collectum.

Passivt medlemskap

För dig som arbetat många år och fortfarande vill hålla dig uppdaterad på vad som händer i branschen erbjuder vi ett passivt medlemskap. Avgiften är 200 kr/år och då ingår tidningen Målarmästaren och inbjudningar till Måleriföretagens evenemang, såsom årsmöte, golf och kongress. Det gäller ej företag som träder ur, utan endast privatperson till exempel vid pension.
Kontakta info@maleriforetagen.se.