Kollektivavtal

Måleriföretagen är en del av den svenska modellen och tecknar kollektivavtal med flera fackliga förbund.

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan å ena sidan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och å andra sidan en facklig organisation. Fler än nio av tio anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har därmed pension och försäkring via jobbet.

Ett kollektivavtal innebär att arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om vilka villkor som gäller. I avtalet regleras bland annat löner, anställningsformer, arbetstider och försäkringsskydd samt ersättningar vid sjukdom och ledigheter. Det ger trygghet för både dig och dina anställda.

Vill du vara en trygg och attraktiv arbetsgivare?

Kollektivavtal skapar trygga anställningsvillkor med kostnadseffektiva försäkrings- och pensionslösningar. Ditt företag får dessutom stöd i rådgivning, förhandlingar och eventuella tvister. Vi hjälper dig genom hela processen.

Måleriföretagen sluter avtal med Svenska Målareförbundet och tjänstemannaorganisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Genom medlemskapet i Måleriföretagen omfattas företagen automatiskt av de kollektivavtal som gäller för verksamheten. Avtalen gäller allmänna anställningsvillkor och löner för cirka 1 200 medlemsföretag med cirka 13 000 medarbetare.


Kollektivavtalet

Vill du läsa kollektivavtalet för måleriyrket i sin helhet? Klicka här


Tjänstemannaavtalet

Vill du läsa tjänstemannaavtalet i sin helhet? Klicka här


Kom ihåg att du som medlem har möjlighet att påverka och utveckla avtalen och att du alltid kan vända dig till oss för att få svar på dina frågor om kollektivavtalen.

Försäkringar och pensioner

Genom medlemskapet i Måleriföretagen och Svenskt Näringsliv får du tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket. Med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet.