Måleribranschens Yrkesnämnd

Måleribranschens yrkesnämnd (MYN) är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Målarna kring utbildningsfrågor.

MYN:s uppgift är att främja en ändamålsenlig rekrytering och utbildning inom måleribranschen, samt att ge riktlinjer och stöd för handläggningen av utbildningsfrågor.

Kansliet arbetar med utbildningsfrågor såsom anställning av lärlingar och administration av gesällprov.

MYN:s mål är att ge bästa möjliga service till måleriföretag, att förenkla administrationen för företag med anställda lärlingar och att kontinuerligt utveckla måleriutbildningen.

www.malare.nuMYN

MYN-kansliet

Måleribranschens Yrkesnämnds kansli

Telefon: 08-442 49 34.
E-post: myn@malerifakta.se
Webb: www.malare.nu