Kvalitet- och miljöledning

Måleriföretagen erbjuder medlemmar att abonnera på Måleriföretagens verksamhetsledningssystem, VLS.

Genom att abonnera på systemet får medlemmar alla verktyg som behövs för att kunna förbättra sitt kvalitets- och miljöarbete samt på sikt bli kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. 

» Distanskurs i kvalitets- och miljöledning