Tidningen Målarmästaren

Tidningen Målarmästaren är en branschtidning som har en upplaga på 7 500 exemplar och når yrkesmåleriföretag i Sverige.