Tidningen Målarmästaren

Tidningen Målarmästaren är en branschtidning som har en upplaga på 7 500 exemplar och når yrkesmåleriföretag i Sverige.

Utkommer med 6 nummer/år. 

Kontaktuppgifter redaktion och annonsavdelning:
Skridskovägen 13, 175 45 Järfälla
Tel: 070-747 42 82
E-post: info@malarmastaren.se

Ägare är Måleriföretagen i Sverige med ordförande Johan Trygg.

Senaste utgåvan av tidningen Målarmästaren:

2024
Nr 3 - 2024 av Målarmästaren
Nr 2 - 2024 av Målarmästaren
Nr 1 - 2024 av Målarmästaren

2023
Nr 6 - 2023 av Målarmästaren
Nr 5 - 2023 av Målarmästaren
Nr 4 - 2023 av Målarmästaren
Nr 3 - 2023 av Målarmästaren
Nr 2 - 2023 av Målarmästaren
Nr 1 - 2023 av Målarmästaren

2022
Nr 1 - 2022 av Målarmästaren
Nr 2 - 2022 av Målarmästaren
Nr 3 - 2022 av Målarmästaren
Nr 4 - 2022 av Målarmästaren
Nr 5 - 2022 av Målarmästaren
Nr 6 - 2022 av Målarmästaren

2021
Nr 1 - 2021 av Målarmästaren
Nr 2 - 2021 av Målarmästaren
Nr 3 - 2021 av Målarmästaren
Nr 4 - 2021 av Målarmästaren
Nr 5 - 2021 av Målarmästaren
Nr 6 - 2021 av Målarmästaren

2020
Nr 1 - 2020 av Målarmästaren
Nr 2 - 2020 av Målarmästaren
Nr 3 - 2020 av Målarmästaren
Nr 4 - 2020 av Målarmästaren
Nr 5 - 2020 av Målarmästaren
Nr 6 - 2020 av Målarmästaren

2019
Nr 1 - 2019 av Målarmästaren
Nr 2 - 2019 av Målarmästaren
Nr 3 - 2019 av Målarmästaren
Nr 4 - 2019 av Målarmästaren
Nr 5 - 2019 av Målarmästaren
Nr 6 - 2019 av Målarmästaren

2018
Nr 1 - 2018 av Målarmästaren
Nr 2 - 2018 av Målarmästaren
Nr 3 - 2018 av Målarmästaren
Nr 4 - 2018 av Målarmästaren
Nr 5 - 2018 av Målarmästaren
Nr 6 - 2018 av Målarmästaren

2017
Nr 1 - 2017 av Målarmästaren
Nr 2 - 2017 av Målarmästaren
Nr 3 - 2017 av Målarmästaren
Nr 4 - 2017 av Målarmästaren
Nr 5 - 2017 av Målarmästaren
Nr 6 - 2017 av Målarmästaren

2016
Nr 1 - 2016 av Målarmästaren
Nr 2 - 2016 av Målarmästaren
Nr 3 - 2016 av Målarmästaren
Nr 4 - 2016 av Målarmästaren
Nr 5 - 2016 av Målarmästaren
Nr 6 - 2016 av Målarmästaren