ID06 AB

ID06 är ett system för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. Med hjälp av ID06 kan man identifiera vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. På så sätt blir det svårare för obehöriga att vistas på byggarbetsplatserna.

ID06-verksamheten drivs av ID06 AB, som bildades i oktober 2016 genom att verksamheten överfördes från Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) till ett fristående, icke vinstdrivande bolag.

Måleriföretagen i Sverige är sedan maj 2018 delägare av ID06 AB. Att främja god konkurrens och motverka fusk och mygel inom byggsektorn är en av våra viktigaste frågor.

Övriga ägare av ID06 AB är Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen.

Läs mer om ID06 AB

Har du frågor om korten och hur de beställs, används samt all övrig information så går det alltid att vända sig direkt till ID06 kundtänst.