Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Miljöanpassningen av måleribranschen har pågått i många år. Utfasning av oljebaserad målarfärg och det faktum att allt fler måleriföretag förbättrat sitt miljöarbete har påverkat utvecklingen positivt. Det blir också allt vanligare att miljöledningssystem och certifiering mot etablerade standarder är ett krav i upphandlingar. Därför använder många måleriföretag idag någon form av kvalitets- och miljöledningssystem.

För att stödja medlemmarna i deras arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsarbete tillhandahåller Måleriföretagen i Sverige branschanpassade ledningssystem utifrån kraven i ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001.

Måleriföretagen i Sveriges verksamhetsledningssystem är tredjepartsgranskat och möter kraven ställda i ISO-standarderna. Medlemmar som abonnerar på verksamhetsledningssystemet har tillgång till en omfattande omvärlds- och lagbevakning med den senaste informationen på arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsområdet.

För att säkerställa att de medlemmar som är eller strävar efter att bli ISO-certifierade har tillgång till bra, branschkunniga revisorer har Måleriföretagen i Sverige tecknat samarbetsavtal med ett ackrediterat certifieringsorgan, Scandinavian Business Certification. Genom detta samarbete hoppas Måleriföretagen i Sverige på sikt öka antalet certifierade medlemsföretag. I vårt medlemsregister hittar du måleriföretag som idag är certifierade/diplomerade mot miljö och kvalitet. 

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

Skicka e-post

010-484 95 36