Måleriföretagens stadgar och Etikforum

Du som är medlem förbinder dig att följa Måleriföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar samt Samhällsbyggnadssektorns etiska regler.