Måleriföretagens stadgar och etiska regler

Fägprover

Du som är medlem förbinder dig att följa Måleriföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar samt Samhällsbyggnadssektorns etiska regler.

Stadgar för riksorganisationen 2016 

Stadgar för regionförening 2016

Samhällsbyggnadssektorns etiska regler

Svensk Näringslivs stadgar