ROT-avdrag

Regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag 

Regeringen har beslutat sänka ROT-avdraget från tidigare 50 procent till 30 procent fr.o.m. 2016-01-01. Måleriföretagen i Sverige har varit starkt kritiska mot regeringens beslut då detta kommer att få stora konsekvenser för våra medlemsföretag och byggbranschen i stort.

Ta del av våra fakta om och vilka konsekvenser ett sänkt ROT-avdrag skulle innebära under Debatt och opinion.


Så fungerar ROT-avdraget idag
 

ROT-avdraget är en skattereduktion som halverar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt eller ditt småhus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år. För fullt avdrag krävs idag 166 666 kr i ren debiterad arbetskostnad.

Skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten vilket innebär att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år. 

Det finns inget lägsta belopp för att kunna få skattelättnad.

Du som utför arbetet får inte vara närstående till köparen. Läs mer om detta på Skatteverkets webbsida.

Uppskatta ditt ROT-avdrag
 

Om du anlitar någon av Måleriföretagens medlemmar får du arbetet utfört av ett professionellt måleriföretag.

Här kan du hitta ett måleriföretag nära dig. 

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

 

Blanketter avseende ROT-arbeten

För våra medlemmar finns särskilt framtagna blanketter som vi rekomenderar att ni använder vid konsumententreprenader. Du måste vara inloggad för att ta del av våra blanketter.

Måleritjänst mot konsument (inloggning krävs)

ROT-klausul - Uppgifter för Skattereduktion för ROT

Rolf Bladh
Förhandlingschef

rolf.bladh@maleriforetagen.se

0770-93 90 65