ROT-avdrag

Mer än en miljon svenskar använder sig av ROT-avdraget årligen för att bygga om eller renovera i sina hem. Tack vare ROT-avdraget väljer många privatpersoner att köpa vita byggtjänster, vilket främjat sund konkurrens mellan seriösa aktörer och kraftigt försvagat de företag som väljer att arbeta svart. ROT-avdraget motverkar arbetsmarknadskriminaliteten.

ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. I måleribranschen har ROT-avdraget skapat en helt ny marknad bland privatpersoner och konkurrerat ut den tidigare svarta arbetskraften. Måleriföretagen vill behålla ROT-avdraget - och anser att det ska återgå till 50 procent av arbetskostnaden - med det primära syftet att undvika att den svarta marknaden återigen får fäste i de svenska hushållen. Detta har extra stor betydelse nu givet det ekonomiska läget med en hög inflation och ökade kostnader för de svenska hushållen.

Ett höjt ROT-avdrag

» är effektivt mot svartarbete och arbetslivskriminalitet

» är viktigt nu för att stötta hushållens ansträngda ekonomi

» skapar arbetstillfällen i hela landet

Kort om ROT-avdraget

ROT-avdraget är en skattereduktion som halverar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt eller ditt småhus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år.

Skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten vilket innebär att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.   Det finns inget lägsta belopp för att kunna få skattelättnad.

Du som utför arbetet får inte vara närstående till köparen. Läs mer om detta hos Skatteverket.   

ROT-avdragets betydelse för den svenska bygg- och installationssektorn

» Innan ROT infördes genomfördes två procent av våra medlemsföretags uppdrag hos privatkunder. Idag är motsvarande siffra drygt 35 procent.

» Drygt 2 000 nya vita jobb har skapats enbart i måleribranschen sedan ROT-avdraget infördes.

» 50 % har rekryterat fler anställda sedan ROT infördes.

» 89 % anser att antalet svartjobb i måleribranschen har minskat sedan ROT- avdraget infördes.

  • Konkurrensen mot svartjobb och kriminellt företagande är betydande för många seriösa företag. Mer än vart femte företag upplever konkurrens från skattefuskande kriminella företag. Lägger vi till företag som bryter mot andra typer av regelverk är det mer än vart tredje företag som påverkas negativt av denna typ av konkurrens.
  • Kostnadssänkande åtgärder är mycket effektiva mot svartjobb.
  • Ett väl beprövat instrument som är effektivt mot en ökad arbetsmarknadskriminalitet.

Regeringen sänkte ROT-avdraget

Från och med den 1 januari 2016 sänkte regeringen ROT-avdraget från tidigare 50 procent till 30 procent. Måleriföretagen i Sverige var starkt kritiska mot beslutet eftersom ROT-avdraget har visat sig vara ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svart arbetskraft samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden. Måleriföretagen vill behålla ROT-avdraget och anser att det ska återgå till 50 procent av arbetskostnaden.

Uppskatta ditt ROT-avdrag

Uppskatta ditt ROT-avdrag

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

Blanketter avseende ROT-arbeten

För våra medlemmar finns framtagna blanketter som vi rekommenderar att ni använder vid konsumententreprenader.

Måleritjänst mot konsument

ROT-klausul - Uppgifter för Skattereduktion för ROT