ROT-avdrag

Regeringen sänkte ROT-avdraget 

Från och med den 1 januari 2016 sänkte regeringen ROT-avdraget från tidigare 50 procent till 30 procent. Måleriföretagen i Sverige var starkt kritiska mot beslutet eftersom ROT-avdraget har visat sig vara ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svart arbetskraft samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden.

Kort om ROT-avdraget

ROT-avdraget är en skattereduktion som halverar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt eller ditt småhus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år. För fullt avdrag krävs idag 166 666 kr i ren debiterad arbetskostnad.

Skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten vilket innebär att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år. 

Det finns inget lägsta belopp för att kunna få skattelättnad.

Du som utför arbetet får inte vara närstående till köparen. Läs mer om detta hos Skatteverket.

Kontantbetalning ej tillåtet vid ROT-avdrag

Från och med den 1 januari 2020 är det inte längre tillåtet att betala kontant för ROT-tjänster. Från och med årsskiftet krävs det att kunden betalar utföraren elektroniskt, till exempel med kontokort, kreditkort, Swish eller liknande, för att få rätt till skattereduktionen ROT-avdraget. Om kunden betalar kontant medför det att rätten till skattereduktion försvinner för kunden.

Lagförändringen motiveras med att ett förbud av kontantbetalning medför att risken för skattefusk minskar.

Uppskatta ditt ROT-avdrag

Uppskatta ditt ROT-avdrag

Anlita våra medlemsföretag

Om du anlitar någon av Måleriföretagens medlemmar får du arbetet utfört av ett professionellt måleriföretag.

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag

Rolf Bladh
Senior advisor förhandling/arbetsrätt

Skicka e-post

010-484 95 65

Blanketter avseende ROT-arbeten

För våra medlemmar finns särskilt framtagna blanketter som vi rekomenderar att ni använder vid konsumententreprenader. Du måste vara inloggad för att ta del av våra blanketter.

Måleritjänst mot konsument (inloggning krävs)

ROT-klausul - Uppgifter för Skattereduktion för ROT