Vanliga frågor och svar om medlemskap

Vårt uppdrag är att utveckla det professionella måleriet i Sverige – på ett sätt som gynnar våra medlemsföretag. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för god lönsamhet, arbeta för säkra och trygga anställningar och verka för att stärka våra medlemmars konkurrenskraft. Som bransch- och arbetsgivarorganisation driver vi frågor som är viktiga för måleribranschen, och gör vår röst hörd i samhällsdebatten. Bland annat arbetar vi hårt för att behålla och utveckla privatmarknaden, där ROT-avdraget och en sund måleribransch utan svartarbete är två av våra viktigaste frågor.

Vi arbetar för att öka din lönsamhet, utveckla ditt företagande, bevaka dina intressen och ge dig praktiskt stöd!

Som medlem har du därför tillgång till en mängd tjänster som du har direkt användning av i din verksamhet. I medlemskapet ingår exempelvis kostnadsfri juridisk rådgivning och förhandlingsstöd, och du kan få hjälp med entreprenadjuridik, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö eller kollektivavtalsfrågor. Du får också tillgång till vår webb där du hittar ett stort utbud av blanketter, mallar, statistik, entreprenadindex och annan branschspecifik information. Vi erbjuder också ett brett kurs- och utbildningsutbud. Många av dem är helt kostnadsfria för dig som medlem.

Som medlem har du också tillgång till exklusiva rabattavtal när det gäller exempelvis bilar, drivmedel och försäkringar.      

Som medlem kan du erbjuda dina kunder vår Nöjd-Kund-Garanti, som ger privatpersoner två års garanti på arbeten utförda av medlemsföretag. Det ger kunden trygghet och är ett konkurrenskraftigt argument i din marknadsföring och i ditt införsäljningsarbete.

Avslutningsvis får du ett brett nätverk och nya kontakter via Måleriföretagen. Vi arrangerar möten och intressanta seminarier med jämna mellanrum.

Ett medlemskap i Måleriföretagen är en lönsam affär!

Vi arbetar för att öka din lönsamhet, utveckla ditt företagande, bevaka dina intressen och ge dig praktiskt stöd – oavsett om du har anställda eller är enmansföretagare. Det finns alltså många fördelar även för enmansföretagare att vara medlem i Måleriföretagen.  

Exempelvis har du sannolikt stor nytta av de verktyg och hjälpmedel vi tillhandahåller, och som kan underlätta i det administrativa arbetet. Vi håller också koll på lagar och regler som påverkar ditt företagande, och uppdaterar dig kring viktiga förändringar. Vill du bygga nätverk eller träffa andra företagare på din ort anordnar vi många möten, kurser och trevliga branschträffar.

I ditt medlemskap får du exklusiva rabattavtal där du kan göra stora besparingar på exempelvis bilar, drivmedel och försäkringar. En annan fördel är att du kan erbjuda dina kunder (privatpersoner) vår Nöjd-Kund-Garanti som är ett mycket konkurrenskraftigt argument i din marknadsföring och införsäljning.   

Och skulle du vilja utöka din verksamhet och anställa medarbetare är Måleriföretagen naturligtvis en trygg partner och hjälpande hand genom hela processen.  

Som medlem har du en mängd förmåner. Bland annat får du tillgång till kostnadsfri rådgivning, förhandlingsstöd, kompetensutveckling genom vårt breda utbildningsutbud, branschspecifik information och en mängd hjälpmedel såsom blanketter och mallar. 

Genom ditt medlemskap får du också speciellt framtagna rabattavtal när det gäller exempelvis bilar, drivmedel, försäkringar och affärssystem. Genom att utnyttja våra rabattavtal kan du göra stora kostnadsbesparingar.

Som medlem kan du också erbjuda dina kunder vår Nöjd-Kund-Garanti, som ger privatpersoner två års garanti på arbeten utförda av medlemsföretag. Det ger kunden trygghet och är ett konkurrenskraftigt argument i din marknadsföring och i ditt införsäljningsarbete!

Nej, det finns ingen avtalsförsäkring som ingår per automatik. Måleriföretagen erbjuder däremot ett försäkringsskydd som är utformad specifikt efter föreningens medlemmar till en förmånlig premie. Försäkringen kan sedan anpassas ytterligare så att försäkringsskyddet passar just ditt företag och verksamhet.

Du hittar mer information under rabattavtal.

Kostnaden för ett medlemskap utgörs av en fast årsavgift, en regionavgift och en rörlig avgift som är avhängig företagets totala lönesumma för samtliga anställda. Du kan få en kostnadsuppskattning genom att mata in dina uppgifter i vårt beräkningsverktyg.

Vänligen notera att kostnaden bara är en uppskattning. Kontakta gärna någon av våra projektledare för en exakt kostnadsuppgift. 

Ett medlemsföretag ska bedriva måleriverksamhet, och därmed ha SNI-kod 43341.

Medlemmar i Måleriföretagen förbinder sig att följa reglerna i Måleriföretagens Nöjd-Kund-Garanti, Samhällsbyggnadssektorns etiska regler samt Måleriföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar.  

Följande handlingar ska bifogas till ansökan:

 • Kopia av registreringsbevis från Bolagsverket

 • Kopia av F-skattebevis med SNI-kod 43341 från Skatteverket

 • Kopia av senaste bokslut. Om företaget är nystartat kan istället två referenser hos redan befintlig medlem i Måleriföretagen.

Enklast är att ladda ner och fylla i vår inträdesansökan. Finns även på engelska, Application for membership.
I den framgår även vilka handlingar du ska bifoga din ansökan.

Tveka inte att kontakta någon av våra projektledare om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan.

Våra projektledare


Erling Zandfeld
Region Väst och Skåne
Mejla Erling Zandfeld
010-48 49 532

Tina Engelin
Region Norr, Mitt, Stockholm, Öst och Sydos
Mejla Tina Engelin
010-48 49 533


                                                               

                                     

 

 

 

Det kan variera något beroende på vilken region du tillhör. Ansvarig projektledare kommer att återkoppla till dig inom sju arbetsdagar från det att du skickat in din medlemsansökan med besked om när din ansökan kommer att vara färdigbehandlad. 

När ett företag ansöker om medlemskap i Måleriföretagen och Svenskt Näringsliv blir denne också medlem i en av våra sju regionföreningar. Det är styrelsen i respektive regionförening som tar beslut i medlemsärenden. 

Måleriföretag ska enligt kollektivavtal med Svenska Målareförbundet teckna om AFA-försäkringarna för arbetare enligt måleriavtalet hos FORA Försäkringscentral enligt nedan:

 

 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

 • Avtalspension (ASL)

 • Omställningsförsäkring

 

Kostnaden för varje år finns på www.fora.se under ”Företag och premier”, avgifter & faktura.

För tjänstemännen ska det enligt kollektivavtal med Unionen, Sveriges ingenjörer och Ledarna tecknas försäkringar med Collectum AB, gällande:

 

 • Industrin och Handels tilläggspension (ITP)

 • Tjänstegruppliv (TGL)

 

Kostnaden för varje år finns på www.collectum.se under ”Företag”. När det gäller TFA och omställningsförsäkringen för tjänstemän betalas dessa hos FORA.

Enklast är att skicka ett mejl till Inger Cehlin på inger.cehlin@maleriforetagen.se.

Du kan också ringa henne på 010-484 95 23.

Ett utträde ska alltid ske skriftligen, där du också anger orsaken till varför du önskar utträda.

Medlemskap i Måleriföretagen och i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan uppsägningen ägt rum.