Vanliga frågor och svar om medlemskap

Låt oss göra din vardag lite enklare - spara tid och pengar. Som företagare behöver du fokusera på verksamheten och samtidigt få stöd och rådgivning när behov uppstår. Ett medlemskap i Måleriföretagen passar alla företag - stora som små. Både enmansföretag och det större företaget med många anställda finner sitt medlemskap värdefullt.

Du blir direkt ansluten till branschens kollektivavtal. Genom ditt medlemskap och beroende på hur mycket du vill engagera dig har du också möjlighet att påverka hur kollektivavtalen utvecklas.

Du får också automatiskt den kvalitetsstämpel många kunder kräver vid upphandlingar.

Ett medlemskap ger dig bland annat rådgivning, mallar, rabatter, nätverkande och kurser för ett bra och lönsamt företagande.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort.

Vi driver frågor som är viktiga för måleribranschen. Bland annat arbetar vi hårt för att behålla och utveckla privatmarknaden, där ROT-avdraget och en sund måleribransch utan svartarbete är två av våra viktigaste frågor.

Måleriföretagen hjälper dig att öka din lönsamhet, utveckla ditt företagande, bevaka dina intressen och ge dig praktiskt stöd.

Som medlem har du en mängd förmåner. Bland annat får du tillgång till kostnadsfri rådgivning, förhandlingsstöd, kompetensutveckling genom vårt breda utbildningsutbud, branschspecifik information och en mängd hjälpmedel såsom blanketter och mallar. 

Genom ditt medlemskap får du också speciellt framtagna rabattavtal när det gäller exempelvis bilar, drivmedel, försäkringar och affärssystem. Genom att utnyttja våra rabattavtal kan du göra stora kostnadsbesparingar.

Som medlem kan du också erbjuda dina kunder vår Nöjd-Kund-Garanti, som ger privatpersoner två års garanti på arbeten utförda av medlemsföretag. Det ger kunden trygghet och är ett konkurrenskraftigt argument i din marknadsföring och i ditt införsäljningsarbete!

Det finns många fördelar även för enmansföretagare att vara medlem i Måleriföretagen. Exempelvis har du stor nytta av de verktyg och hjälpmedel vi tillhandahåller, och som kan underlätta i det administrativa arbetet. Vi håller också koll på lagar och regler som påverkar ditt företagande, och uppdaterar dig kring viktiga förändringar. Vill du bygga nätverk eller träffa andra företagare anordnar vi många möten, kurser och branschträffar.

I ditt medlemskap får du exklusiva rabattavtal där du kan göra stora besparingar på exempelvis bilar, drivmedel och försäkringar. En annan fördel är att du kan erbjuda dina kunder (privatpersoner) vår Nöjd-Kund-Garanti som är ett mycket konkurrenskraftigt argument i din marknadsföring och införsäljning.   

Och skulle du vilja utöka din verksamhet och anställa medarbetare är Måleriföretagen naturligtvis en trygg partner och hjälpande hand genom hela processen.  

Företag som ansöker om medlemskap ska följa Måleriföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar, reglerna i Måleriföretagens Nöjd-Kund-Garanti, Samhällsbyggnadssektorns etiska regler samt bedriva måleriverksamhet, SNI-kod 43341.

Måleriföretagens och Svenst Näringsliv avgifter beräknas på företagets lönesumma. räknesnurran kan du göra en beräkning av kostnaden för medlemskap för ditt företag.

Du ansöker genom att fylla i vår inträdesansökan.

När vi mottagit din ansökan görs en kontroll av ditt företag. Är ditt företag nystartat och saknar bokslut kommer vi begära in två referenser hos redan befintliga medlemmar i Måleriföretagen.

Handläggningstiden kan variera. Du kommer att få en bekräftelse när din ansökan är färdigbehandlad. Vi kommer höra av oss om vi behöver kompletterande uppgifter.

Nej, det finns ingen avtalsförsäkring som ingår per automatik. Måleriföretagen erbjuder däremot ett försäkringsskydd som är utformad specifikt efter föreningens medlemmar till en förmånlig premie. Försäkringen kan sedan anpassas ytterligare så att försäkringsskyddet passar just ditt företag och verksamhet.

Du hittar mer information under rabattavtal.

Måleriföretag ska enligt kollektivavtal med Svenska Målareförbundet teckna om AFA-försäkringarna för arbetare enligt måleriavtalet hos FORA Försäkringscentral enligt nedan:

  • Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

  • Avtalspension (ASL)

  • Omställningsförsäkring

Kostnaden för varje år finns på www.fora.se under ”Företag med kollektivavtal”, avgifter & faktura.

För tjänstemännen ska det enligt kollektivavtal med Unionen, Sveriges ingenjörer och Ledarna tecknas försäkringar med Collectum AB, gällande:

  • Industrin och Handels tilläggspension (ITP)

  • Tjänstegruppliv (TGL)

 

Kostnaden för varje år finns på www.collectum.se under ”Företag”. När det gäller TFA och omställningsförsäkringen för tjänstemän betalas dessa hos FORA.

Kontakta oss på info@maleriforetagen.se om du har några frågor eller behöver göra ändringar.

Ett utträde ska alltid ske skriftligen, där du också anger orsaken till varför du önskar utträda.

Medlemskap i Måleriföretagen och i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan uppsägningen ägt rum.

Läs mer om utträde  

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33