Företagsintern kurs

Många av Måleriföretagens kurser kan genomföras som företagsinterna kurser. Du väljer då själv tid och plats för kursen.

Kostnad

Måleriföretagens medlemmar betalar en fast avgift för externa kursledare. Kursledare från Måleriföretagen är kostnadsfria om antalet kursdeltagare överstiger 10 personer. Därutöver tillkommer kostnader för kursledarens logi, resor, kurslokal, måltider och kursmaterial.

Offertförfrågan

Kontakta oss för en offert på info@maleriforetagen.se.