Medlemsförmåner

Ett medlemskap i Måleriföretagen passar alla företag - stora som små. Både enmansföretag och det större företaget med många anställda finner sitt medlemskap värdefullt. Som företagare behöver du fokusera på verksamheten och samtidigt få stöd och rådgivning när behov uppstår.

Här berättar vi om de fördelar ett medlemskap i Måleriföretagen ger dig för att kunna bedriva ett bra och lönsamt företag.

Rådgivning och förhandlingshjälp

Du kan alltid höra av dig när du behöver juridisk hjälp i rollen som arbetsgivare. Som medlem får du kostnadsfri juridisk rådgivning och förhandlingsstöd. Du får hjälp med arbetsgivar-, kollektivavtals- och arbetsmiljöfrågor. Oavsett om det rör sig om små eller stora ärenden finns vår jour för arbetsgivarfrågor där för dig via telefon eller e-post.

Det händer att medlemmar hamnar i tvister med arbetstagare/facket eller kunder. Måleriföretagen har kompetens att bistå och ge råd inför lokala tvister och MBL-förhandlingar med facket och kan vid behov närvara vid förhandlingar.  

Kollektivavtal

Det är Måleriföretagen som representerar dig som arbetsgivare i förhandlingarna och tecknar kollektivavtal med de fackliga organisationerna för alla medlemsföretag med anställda. Vi tecknar Måleriavtalet med Svenska Målareförbundet och Tjänstemannaavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Detta innebär att Måleriföretagens medlemmar har kollektivavtal för sina medarbetare. Har företaget fler verksamhetsgrenar än traditionellt måleri behövs dock kompletterande avtal för dessa.

Kollektivavtalen för arbetare och tjänstemän innehåller bland annat bestämmelser om löner, arbetsvillkor, pension. Du som är arbetsgivare kan känna dig trygg med att vi tillvaratar dina intressen och säkerställer att du får konkurrenskraftiga avtal. Självklart har du som medlem möjlighet att vara med och utveckla avtalen, men du slipper ägna tid åt förhandlingar.

Medlemssidor

Som medlemsföretag kan du logga in på Medlemssidorna och ta del av mallar, checklistor, blanketter, avtal och guider som är till hjälp i din vardag. Här har vi all information du behöver inom exempelvis arbetsrätt, entreprenadjuridik, arbetsmiljö och olika regler och föreskrifter. Behöver du mer hjälp så finns våra rådgivare som hjälper dig när du behöver det.

Rabattavtal

Det finns många fördelar med ett medlemskap i Måleriföretagen, inte minst alla förmånliga rabattavtal. Vi sänker dina kostnader, och du slipper lägga onödig tid på områden du kanske är mindre intresserad av. Våra rabattavtal ger dig lägre pris på försäkringar, bilar, drivmedel och mycket mer.

Marknadsföring

Måleriföretagens logotyp är en kvalitetsstämpel i sig. Använd dig gärna av den på din webb, på din bil eller i din marknadsföring.

På hemsidan marknadsförs alla medlemsföretag också under söktjänsten Hitta måleriföretag - en tjänst som används flitigt av både företag och privatpersoner.

Pensions- och försäkringslösningar

Genom medlemskapet i Måleriföretagen och Svenskt Näringsliv får du tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket. Med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet.

Som medlem måste du som arbetsgivare betala försäkringar och pensioner i enlighet med kollektivavtalen. Det är Fora som har hand om Måleriavtalets försäkringar och Collectum som har hand om Tjänstemannaavtalets. Genom medlemskapet blir premierna lägre samtidigt som du har möjlighet att få rådgivning och konkret vägledning av Fora och Collectum i olika arbetsrättsliga försäkringsfrågor.

Evenemang, nätverkande och branschnyheter

Som företagare och arbetsgivare är det mycket att hålla koll på när det gäller exempelvis lagstiftning och kollektivavtal. Måleriföretagen ser till att alltid hålla våra medlemmar uppdaterade kring vad som händer och gäller just nu. Vi arrangerar medlemsmöten och branschträffar runt om i hela landet. Detta är tillfällen att lära sig nya saker, utbyta erfarenheter, diskutera bransch- och arbetsgivarfrågor, nätverka och påverka. Du får också tidningen Målarmästaren som ges ut sex gånger per år.

Utbildningar till rabatterade priser

Måleriföretagen strävar efter att utveckla måleribranschens och måleriföretagens medarbetarkompetens. Vi vill stimulera företagen att satsa på kompetensutveckling för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Vi vill bidra till att skapa framgångsrika företag som erbjuder kvalificerade tjänster och attraktiva arbetsplatser. Därför erbjuder vi kompetensutvecklande utbildningar till både företagare och anställda.

Nöjd-Kund-Garanti

Som medlem erbjuder dina kunder vår Nöjd-Kund-Garanti, som ger privatpersoner två års garanti på arbeten utförda av medlemsföretag.

Nöjd-Kund-Garantin skapar trygghet hos kunden och är ett konkurrenskraftigt försäljningsargument. Du har hela branschen bakom dig som garanti för det utförda arbetet. Använd gärna därför logotypen i ditt försäljningsmaterial, på din webbplats eller som bildekal.

Hjälp med att driva näringspolitiska frågor

Som medlem i Måleriföretagen får du möjlighet att påverka politik och myndighetsbeslut. Vi driver dina branschfrågor och initierar möten med politiska beslutsfattare på alla nivåer. Genom oss har du möjlighet att påverka beslut som du som enskilt företag i vanliga fall bara får ta konsekvenserna av. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning och påverkansarbete mot regering och riksdag i frågor som är viktiga för medlemsföretagen. Det gör vi dels som enskild organisation och dels genom olika samverkansprojekt och nätverk. Genom vårt medlemskap i Svenskt Näringsliv får du också tillgång till lokala nätverk runt om i landet och en plattform att stärka dina relationer till regionala politiker och beslutsfattare.

Ni blir en del av Svenskt Näringsliv

Genom ditt medlemskap i Måleriföretagen blir du också en del av Svenskt Näringsliv. Här arbetar vi tillsammans för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för företag i hela landet. Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Vi lyssnar på våra medlemmar

Vår verksamhet och förmåner styrs av det som är viktigt för dig som medlem, och du har alltså alla möjligheter att påverka vår inriktning och utbud.

Glödlampa

Välkommen att kontakta oss med synpunkter, tankar och idéer! Du når oss på info@maleriforetagen.se.