Auktorisering och Certifiering

Måleriföretagen i Sverige verkar för att våra medlemsföretag ska ha ett större miljö- och kvalitetsengagemang i sin verksamhet.  Auktorisationer och certifieringar är en del i detta arbete och alla beställare uppmuntras att i upphandlingar prioritera miljö- och/eller kvalitetscertifierade företag. I våra register återfinns företag som granskats av extern oberoende part och erhållit certifiering. 

Auktorisationer och certifieringar syftar till att ge bättre kvalitet på utförda arbeten och i förlängningen högre kundtillfredsställelse. Inom måleribranschen finns ett flertal auktorisationer. Exempel på dessa är Fogfritt golv, Våtrumsmålning och Rostskyddsmålning. Mer information om dessa auktorisationer hittar du här:

http://fogfrittgolv.se/

http://rostskyddsmalning.se/

http://vatrumsmalning.se/

Söker du efter måleriföretag som innehar en viss auktorisation eller är miljöcertifierad och/eller kvalitetscertifierad? Använd vår sökfunktion här till höger. Välj dina önskemål under rubriken "Certifiering/Auktorisering".

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010-484 95 36

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag