Auktorisering och Certifiering

Måleriföretagen i Sverige verkar för att våra medlemsföretag ska ha ett större miljö- och kvalitetsengagemang i sin verksamhet. Auktorisationer och certifieringar är en del i detta arbete och alla beställare uppmuntras att i upphandlingar prioritera miljö- och/eller kvalitetscertifierade företag.

Auktorisationer och certifieringar syftar till att ge bättre kvalitet på utförda arbeten och i förlängningen högre kundtillfredsställelse. Inom måleribranschen finns ett flertal auktorisationer. Exempel på dessa är Fogfritt golv, Rostskyddsmålning och Våtrumsmålning:

» Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG)

» Auktorisation för rostskyddsmålning

» MVK - Måleribranschens Våtrumskontroll


VLS - abonnemang för Verksamhetsledning

Måleriföretagens ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

VLS är ett webbaserat IT-stöd för verksamhetsledning med smarta funktioner för systematiskt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet är skräddarsytt för måleribranschen och ger dig alla verktyg du behöver för att på ett effektivt sätt utveckla före­tagets verksamhet och lönsamhet.

För frågor kontakta Diego Rebeggiani på 0703-96 21 80 eller dr@morenni.se

» Presentation av VLS

» Beställ abonnemang

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

Skicka e-post

010-484 95 36

Hitta måleriföretag

Du får ett professionellt och seriöst utfört arbete med 2 års garanti av våra medlemsföretag