Kurser

Måleriföretagen strävar efter att utveckla måleribranschens och måleriföretagens medarbetarkompetens. Vi vill stimulera företagen att satsa på kompetensutveckling för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Kurserna är ofta skräddarsydda för måleribranschen och riktar sig till såväl företagsledare som anställd. Kursutbudet är uppdelat efter ämne för att du enkelt ska kunna hitta kursen du letar efter: 

» Telefonutbildningar

» Arbetsmiljö

» Ledarskap, juridik och upphandling

» Måleriföretagens onlineutbildningar

» Måleritekniska kurser

» Kvalitet- och miljöledning

» Företagsintern kurs


Har du frågor om kurser? Kontakta Julia Olofsson.


Driver du ett måleriföretag och är intresserad av att bli medlem hos Måleriföretagen? Klicka här! 

Julia Olofsson
Projektkoordinator / Kontors- och fastighetsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 13

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

Skicka e-post

010-484 95 36