Besiktning av måleriarbeten

Måleriföretagen i Sverige har, tillsammans med ett flertal organisationer, tagit fram besiktningsanvisningar för invändigt respektive utvändigt måleri, som är tänkta att vara verktyg och hjälpmedel för besiktningsmän, arkitekter, hantverkare, beställare såsom exempelvis konsumenter och andra rådgivare.

För att underlätta användningen har två anvisningar blivit ett enda dokument. Anvisningen ska göra det enklare att bedöma kvaliteten på måleriarbeten och säkra att bedömningen av den tekniska kvaliteten sker på ett enhetligt och likartat sätt. Ett annat syfte med anvisningen är att öka förståelsen för kvalitetsbedömning av måleri bland privata och professionella beställare, men även bland leverantörer såsom arkitekter, måleriföretag, hantverkare och övriga rådgivare.

I anvisningen bedöms inte industrimålade ytor.

Deltagande branschorganisationer och föreningar som har varit med i framtagningen av den invändiga anvisningen: Måleriföretagen i Sverige, SABO, SBR, Villaägarna, Fastighetsägarna Sverige, Byggföretagen och Sveff- Sveriges färgfabrikanters förening. Vid framtagandet av den utvändiga anvisningar har dessutom Svenskt Trä deltagit.