Måleribranschen

Måleriföretagen i Sverige driver frågor som bidrar till en positiv utveckling av måleribranschen.

Målare med verktyg

Arbetet med dessa frågor ska kontinuerligt förbättra förutsättningarna för våra medlemsföretag att utveckla sin verksamhet och öka sin lönsamhet. I detta arbete ingår också delar som rör det sociala ansvar som branschen har avseende hållbar utveckling, god arbetsmiljö och säkra anställningar.

För att våra medlemmar ska kunna driva sina företag på ett kvalitativt och strukturerat sätt erbjuder vi system för såväl verksamhetsledning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att använda dessa system är det möjligt för medlemmar att certifiera sig enligt gällande ISO-standard. Vi vill också stärka våra medlemmars konkurrenskraft genom att erbjuda en Nöjd-Kund-Garanti, en instruktion för hur måleriarbeten ska besiktigas och ett Referensytesystem att använda i samband med upphandling av måleritjänster.