Personalliggare

Krav på elektroniska personalliggare i hela byggbranschen gäller sedan den 1 januari 2016. En personalliggare är ett digitalt rapporteringssystem som Skatteverket kräver ska finnas på en byggarbetsplats. Syftet är att försvåra för oseriösa aktörer inom byggbranschen.

Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras.

Det vanligaste är ett elektroniskt loggsystem som normalt är kompatibelt med ID06 som i sin tur är byggbranschens legitimationssystem. Själva legitimationshandlingen som är basen i systemet kan beställas hos ID06.

Det är byggherren som innan byggstart anmäler byggarbetsplatsen till Skatteverket. Denna skyldighet kan överlåtas till en generalentreprenör om det görs skriftligt. 

Det är bara byggherren som kan se alla verksamma på byggarbetsplatsen. 

Personalliggare i byggbranschen

Skatteverket lämnar löpande information om personalliggare i byggbranschen. Här finner du viktig information om bland annat skyldigheter för byggherren och den som bedriver byggverksamhet samt olika begreppsdefinitioner som byggverksamhet, Byggarbetsplats, Byggherre, Den som bedriver byggverksamhet.