Bli medlem

Måleriföretagen i Sverige representerar ca 1200 måleriföretag. Vi arbetar aktivt för att öka våra medlemmars lönsamhet, utveckla dem i sitt företagande och bevaka deras intressen. Vi lyfter och driver också de näringspolitiska frågor som är viktiga för måleribranschens utveckling.   

En av våra viktigaste uppgifter är att avlasta våra medlemmar och ge praktiskt stöd när det behövs – så att du istället ska kunna fokusera på din verksamhet och att utveckla ditt företag. Vi ser till att alltid hålla våra medlemmar uppdaterade på vad som händer i branschen, ger kostnadsfri rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning, tecknar kollektivavtal, samt agerar förhandlingsstöd i kontakten med facket. Vi anordnar också kurser och utbildningar, branschträffar och medlemsmöten.   

Många av de tjänster vi erbjuder innebär bättre lönsamhet på lite sikt. Men vi erbjuder också rabattavtal som gör att du kan göra stora besparingar direkt.

Måleriföretagen i Sverige är sedan 1 januari 2015 en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv vilket ger våra medlemmar ett dubbelt medlemskap, hos oss och i Svenskt Näringsliv.

Mer information

Om du vill veta mer om vad ett medlemskap kan erbjuda dig ber vi dig kontakta någon av våra projektledare.

Svaren till de vanligaste funderingarna hittar du under "vanliga frågor och svar om medlemskap".

Ansök om medlemskap

Bli medlem – gå in och ansök om medlemskap här.  

Du kan också välja att skicka in en inträdesansökan via posten. Du hittar formulären här till höger.

Become a member - fill out our application here.

You can also apply for membership by filling the form below.

You can also contact us by phone on 010-48 49 500 or by mail

Click here to learn more about us.

Tina Engelin
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

tina.engelin@maleriforetagen.se

010-484 95 33

Erling Zandfeld
Projektledare/Kontaktperson medlemskap

erling.zandfeld@maleriforetagen.se

010-484 95 32

Relaterade dokument

Digital ansökan om medlemskap

Bli medlem

Digital application for membership

Become a member

 

Ansökningsblanketter

Inträdesansökan

Överlåtelse medlemskap inkl ändring av bolagsform

Application for membership

Application for membership