Kontakt

Växel: 010-484 95 00
E-post: info@maleriforetagen.se

Måleriföretagen i Sverige
Box 16286
103 25  Stockholm

Huvudkontor
Skeppsbron 40 
111 30 Stockholm

Regionkontor

Region Norr
Sveagatan 8
903 27 Umeå

Region Mitt, Stockholm, Öst
Box 16286
103 25  Stockholm

Region Väst
Vikingsgatan 3
411 04  Göteborg

Region Sydost, Skåne
Navigationsgatan 1A, 211 20 Malmö
Box 186, 201 21 Malmö