Kontakt

Växel: 010-484 95 00
E-post: info@maleriforetagen.se

Måleriföretagen i Sverige
Box 16286
103 25  Stockholm

Huvudkontor
Skeppsbron 40 
111 30 Stockholm

Regionkontor

Region Norr
Sveagatan 8
903 27 Umeå

Region Mitt, Stockholm, Öst
Box 16286
103 25  Stockholm

Region Väst
Viktor Rydbergsgatan 14
411 32  Göteborg

Region Sydost, Skåne
Navigationsgatan 1A, 211 20 Malmö
Box 186, 201 21 Malmö