Medlemsavgifter

Medlemsavgiften till Måleriföretagen i Sverige utgörs av tre delar. Dessa är en regional avgift, en medlems- och serviceavgift till Måleriföretagen samt en avgift till Svenskt Näringsliv.

Medlems- och serviceavgiften till Måleriföretagen är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på den totala lönesumman för föregående år och antal anställda.

Medlemsavgiften faktureras två gånger per år. I fakturan specificeras den regionala avgiften, den centrala medlems- och serviceavgiften till Måleriföretagen samt avgiften till Svenskt Näringsliv.

På fakturan syns däremot inte de rabatter som ett medlemsföretag får hos FORA på premier och försäkringsavgifter.

Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag till exempel på grund av hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp.