Medlemsavgifter

Alla företag som är medlemmar i Måleriföretagen betalar avgift till Måleriföretagen, till din regionförening samt till Svenskt Näringsliv. Måleriföretagen har valt att samfakturera dessa årsavgifter. Du får på detta sätt endast en faktura istället för tre separata.

Årsavgiften faktureras två gånger per år. I fakturan specificeras den regionala avgiften, den centrala medlems- och serviceavgiften till Måleriföretagen samt avgiften till Svenskt Näringsliv. Uppgifterna som ligger till grund för medlemsavgiften är de som du som företagare rapporterar i din inträdesansökan och sedan årsvis via medlemsuppgiftsinsamlingen till både Svenskt Näringsliv och Måleriföretagen.

Som medlem i Måleriföretagen betalar ni en medlemsavgift till föreningen samt en serviceavgift för den service, administration och trygghet som vi erbjuder. Utöver dessa avgifter tillkommer en årsavgift till din regionförening samt för medlemskapet i Svenskt Näringsliv. På fakturan syns däremot inte de rabatter som ett medlemsföretag får hos FORA på premier och försäkringsavgifter.

Räkna ut din medlemsavgift

Vi har tagit fram en räknesnurra så att du kan få en uppfattning om din kommande avgift för medlemskapet i Måleriföretagen, den regionala föreningen samt Svenskt Näringsliv.

I räknesnurran kan du göra en beräkning av kostnaden för medlemskap för ditt företag. Beloppet som visas är exklusive moms.

Den rörliga delen av medlems- och serviceavgiften till Måleriföretagen baseras på total lönesumma för föregående år och antal anställda.

Den regionala avgiften kan variera något.

Är du enmansföretag - ange lönesumma och 0 antal anställda för att få din medlemsavgift beräknad.

På medlemsfakturor baseras beloppen på de belopp som företaget rapporterat in till Svenskt Näringsliv.

Beräkna medlemsavgift

Din medlemsavgift är beräknad till

Rabatter och kostnadsfördelar

Medlemmar i Måleriföretagen betalar ingen direkt avgift till Svenska Målareförbundet för att ha ett kollektivavtal. Våra medlemmar behöver med andra ord inte betala en hängavtalsavgift, för närvarande ca 2 800 kr/år. Detta är något som ett företag som vill ha kollektivavtal men inte vill vara medlem hos oss måste göra.

Våra medlemsföretag får också rabatt hos FORA på premier och försäkringsavgifter. Detta innebär en kostnadsbesparing för Måleriföretagens medlemmar som dock inte syns på vår faktura med medlemsavgiften.

Kostnadsexempel - ett företag i Stockholm med tre anställda

Exempel 1. Företag i Stockholm med tre anställda som har hängavtal
Kostnad för:
Hängavtal: 2 800 kronor
Försäkringspremie: 5 517 kronor
Total kostnad: 8 317 kronor/år

Exempel 2. Företag i Stockholm med tre anställda som är medlem i Måleriföretagen

Kostnad för:
Medlemskap: 10 801 kronor
Försäkringspremier: 2 378 kronor
Total kostnad: 13 179 kronor/år

Utöver rabatter på försäkringspremier får medlemmar i Måleriföretagen bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning i arbetsrättsliga frågor och förhandlingsstöd. Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Tina Engelin
Region- och medlemsansvarig

Skicka e-post

010-484 95 33