Medlemsavgifter

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2018 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar.

Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag t ex pga hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp  ( 2018: 7,5 x inkomstbasbeloppet  =  468.750 kr, dvs 39.062 kr/mån).

Avgifter - Avtal och Lagstifning för 2018 hittar du här