Om oss

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppdraget att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling och arbetsrättslig rådgivning och förhandlingsstöd i arbetsgivarfrågor samt genom att arbeta för att förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för våra medlemsföretag och branschen i stort.

Fakta om Måleriföretagen i Sverige

» En bransch- och arbetsgivarorganisation för det professionella måleriet.

» Måleriföretagen grundades 1 januari 2015 genom sammanslagning av Målaremästarna och Måleriföretagarna.

» Måleriföretagen är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

» Ca 1 200 medlemsföretag med drygt 13 000 anställda, som representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen.

» Medlemsföretagen representerar 85 procent av alla anställda i måleribranschen.

» Kollektivavtal med Svenska Målareförbundet, Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

» Vi finns över hela landet med sju regioner. Huvudkontoret ligger på Skeppsbron i Stockholm och våra regionkontor finns i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm.

» Måleriföretagen i Sverige är moderföretag i en koncern bestående av ett helägt dotterbolag, Måleriföretagen i Sveriges Service aktiebolag. 

» Måleribranschen omsätter ca 20 miljarder per år.

Vår vision

Måleriföretagen i Sverige ska vara en av Sveriges bästa arbetsgivar- och branschorganisationer – det naturliga valet för ett måleriföretag.